• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

Nyheter och information 2013

John Deere introducerar R952i bogserad spruta

På SIMA 2013 (25–28 februari), presenterar John Deere en ny bogserad spruta i R900i-serien. Den nya R952i sprutan, med en kapacitet på 5200 liter, är fullt utrustad med intelligenta i-lösningar och perfekt för växtodlare och maskinstationer, genom hela sprutnings-förloppet – från fyllning till sköljning.

 

Sprutan är standardutrustad med en fjädrande axel med underhållsfria dämpare som, i kombination med en lågprofilstank, erbjuder en stabil körning på både vägen och fältet. Sprutans SolutionCommand-system kombinerar manövervänlighet med maximal precision och produktivitet. Med ett multi-cykliskt utspädningsprogram och ett överfyllningsskydd, som båda styrs direkt från hytten, uppfyller systemet alla direktiv och bestämmelser vad gäller användning av växtskyddsmedel. Full produktion av R952i sprutan startade i februari 2013, och den första sprutan är planerad för leverans i mars.


Intelligenta lösningar ger ökad produktivitet

John Deere R900i-serien sprutor är utrustade med ett antal intelligenta
lösningar. Sprutkalkylatorn, som är tillval, optimerar fyllning och påfyllning genom att beräkna exakta sprutmängder. Den konformade preparatfyllaren överför snabbt, exakt och säkert växtskyddsmedlet till spruttanken med hjälp av huvudspaken och SolutionCommand-programmet från monitorn i hytten. För att minimera skumning och underlätta tömning av tanken, erbjuds
automatisk justering av omrörningen.

 

AutoDilute är ett automatiskt utspädningsprogram, som kontrolleras direkt från hytten. Systemet har fem olika utspädningsnivåer: stegvis, kontinuerlig eller fast utspädning av vätskan, spolning av systemet och rampen för att avlägsna rester, samt styrning av hela utspädningsförloppet.

 

BoomTrac automatisk rampnivåreglering och höjdjustering har två ultra-ljudssensorer som håller sprutrampen i rätt position på fältet och på vändtegen.


Som en del av John Deere FarmSight precisionslantbruk, hjälper GreenStar satellitstyrda komponenter till att optimera hela sprutningsförloppet med olika guidningslösningar, t.ex. automatisk kontroll av rampsektionerna och dokumentation. Sprutning är ett krävande arbete, och dessa verktyg säkerställer en exaktare sprutning, lägre driftskostnader, och hjälper samtidigt till att värna om miljön, särskilt när tiden är knapp.

Kontakt
John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
John-Deere-Str. 70 • 68163 Mannheim • Tyskland

PR
Dr. Oliver Neumann
Tel:+49 (0) 621 829-8161 • Fax: 829-8300
E-mail: NeumannDrOliver@JohnDeere.com

Copyright © 2018 Deere & Company.
Med ensamrätt