• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Filantropi

Filantropi

Ett fantastiskt företag är även en fantastisk medborgare. Genom hela vår historia har John Deere anammat uppfattningen om att vi har ansvar för att stödja och berika livskvaliteten i de samhällen där vi bor och arbetar.

Utbildningsstöd

Utbildning… nyckeln till en ljus framtid för vårt företag, våra anställda, våra kunder, vår värld. Därför är John Deere stolta över att stödja många utbildningsprogram.


Ta reda på hur John Deere och John Deere Foundation stödjer utbildningsprogram.

Stöd för insatser mot världssvälten

Vårt mål: hjälpa till att få slut på världssvälten. Därför stödjer John Deere Foundation jordbruksutveckling för hållbar livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer.


Ta reda på mer om John Deere insatserna mot svälten i hela världen.

Stöd för berikade samhällen

John Deere är stolta över att stödja initiativ som skapar och upprätthåller attraktiva platser att leva, arbeta och driva företag.

 

Ta reda på mer om hur John Deere stödjer de samhällen där vi arbetar.

Stöd för katastrofhjälp

Genom hela vår historia har John Deere uppvisat ett starkt engagemang i att hjälpa i krissituationer.


Ta reda på mer om hur John Deere är ett stöd för människor i krissituationer.

Om John Deere

Sedan John Deere grundades år 1837 har det skett många förändringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Med förändring följer alltid möjligheter. Hos Deere har vi alltid varit beredda och villiga att dra nytta av dem. John Deere engagerar sig i dem som har sina rötter i jorden – lantbrukare, skogsbruket och entreprenörer. Deere har dessutom aldrig vuxit ifrån eller glömt grundarnas ursprungliga kärnvärderingar: integritet, kvalitet, engagemang och innovation.

Ta reda på mer om John Deere