• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Miljöansvar

Miljöansvar

Miljöskydd är inget nytt för John Deere. Vi vet att ansvarsfull resurshantering är viktig för vårt företag, våra anställda, våra kunder, våra grannar och vår värld. John Deere arbetar oförtröttligt med att utveckla och erbjuda produkter som är ändamålsenliga och effektiva och som minskar miljöpåverkan. Vi konstruerar, tillverkar och stödjer produkterna i kontor, fabriker och återförsäljarlokaler som byggs och underhålls med tanke på miljön.

 

Det är inget litet engagemang inom det här området.. Betydande resurser och insatser görs i avsikt att uppfylla våra mål. Det är vad du förväntar dig av oss. Vi har den gröna inställningen i blodet.

Inom John Deere Forestry är både fabriken i Joensuu och verksamheterna i Sverige och Finland miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vår verksamhet och miljön

Våra verksamhetsprocesser återspeglar ett starkt engagemang i att skydda världen runt oss. Vi ser oss ständigt om efter energieffektiva system. System som underbygger luft- och vattenkvalitet. System som eliminerar eller minskar avfall. Vid investering i nya produkter, tillvägagångssätt eller teknik ger vi företräde till dem som har den mest fördelaktiga påverkan på miljön.

Läs mer om vår verksamhet.

Inom John Deere Forestry i Sverige är vi dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Se John Deere Forestrys Miljöpolicy

Våra produkter och miljön

John Deere produkter utvecklas för effektivitet och produktivitet. Genom att ha en grundlig förståelse för dina behov och genom att använda innovativ teknik kan vi erbjuda maskiner som inte bara är mer produktiva och effektiva utan även uppvisar en djup respekt för miljön.

Läs mer om hur våra produkter sparar naturresurser.

Om John Deere

Sedan John Deere grundades år 1837 har det skett många förändringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Med förändring följer alltid möjligheter. John Deere engagerar sig i dem som har sina rötter i jorden – lantbrukare, skogsägare och entreprenörer. Deere har dessutom aldrig växt ifrån eller glömt grundarnas ursprungliga kärnvärderingar: integritet, kvalitet, engagemang och innovation.

Ta reda på mer om John Deeres kärnvärderingar.