• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Nyutexaminerad

Nyutexaminerad

John Deere har starka internationella nätverk och sätter trend i sina områden. Våra produkter är inte bara moderna och har en unik design, utan efterfrågan på spetsteknik i produktområdena är starkt ute på marknaden. Antalet innevånare på jorden stiger ständigt och behovet av mat är grunden till John Deeres stadiga tillväxt - en stark grund för en säker anställning.

 

Börja din karriär hos John Deere :

  • Innovativa produkter på en stark marknad
  • Balans mellan arbetsliv och fritid
  • Stimulerande arbetsuppgifter och meningsfullt arbete, som även innehåller utmaningar
  • Delta i och kanske leda projekt
  • Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
  • En anställning med goda framtidsutsikter
  • Möjligheter till internationell karriär
  • En företagskultur som baserar sig på våra kärnvärden

 

De som väljer att börja arbeta för John Deere har en viktig roll i vårt lag redan från start. Du får ett bra stöd vilket gör att du snart kommer in i dina nya arbetsuppgifter. Att utveckla våra anställda är en integrerad del i vårt företags kultur.

 

I vårt företag ser vi medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som en tillgång och det är en väsentlig del i vårt företags kultur och framtidsstrategi. Det är en kultur som speglar att vi är arbetar på en global marknad och breddar våra affärsmöjligheter, attraherar de bästa medarbetarna och andas liv i det bästa lagarbetet.

 

 

Klicka här för att se ytterligare argument varför du ska välja John Deere.