/ Kontosammanslagning, hjälp

Kontosammanslagning, hjälp

Vi har förenklat behandlingen av kontosammanslagningar, men har du ändå frågor, hittar du svaren här.

Kundfrågor och svar

VAD INNEBÄR KONTOSAMMANSLAGNING?

Kontosammanslagning ger kunder med flera John Deere konton en möjlighet att överföra dessa till ett huvudkonto med bara en inloggning. 
Så här fungerar det:
  1. Granska: Läs igenom informationen om kontosammanslagning. Där ser du viket konto vi rekommenderar som ditt huvudkonto framöver. 
  2. Intyga: Logga in och intyga att de aktuella kontona är dina.
  3. Bekräfta: Godkänn kontosammanslagningen. 

VARFÖR BEHÖVER JAG SLÅ SAMMAN MINA KONTON? 
Sammanslagning av konton innebär färre användarnamn och lösenord att hålla reda på. Kontosammanslagning erbjuder också en personligare MyJohnDeere upplevelse, eftersom du endast behöver ett användarnamn och ett lösenord för åtkomst till flera John Deere applikationer.

HUR GÅR SAMMANSLAGNINGEN TILL?

Så snart din John Deere återförsäljare har påbörjat en sammanslagning meddelas du via e-post att din medverkan krävs i tre enkla steg för att avsluta sammanslagningen. 
  1. Granska: Läs igenom informationen om kontosammanslagning. Där ser du viket konto vi rekommenderar som ditt huvudkonto framöver. 
  2. Intyga: Logga in och styrk att de aktuella kontona är dina. 
  3. Bekräfta: Godkänn kontosammanslagningen. 

En bekräftelse av sammanslagningen bekräftas via e-post.

VAD ÄR ETT HUVUDKONTO?

Huvudkontot är kontot du använder för åtkomst till MyJohnDeere och alla John Deere tjänster, med endast en inloggning.

VARFÖR BEHÖVER JAG STYRKA MITT HUVUDKONTO INNAN SAMMANSLAGNINGEN?

Om du ändrar någon personuppgift relaterad till huvudkontot under sammanslagningen, kommer ändringen omedelbart att meddelas till den e-postadress som är kopplat till kontot.

KAN JAG UPPDATERA MIN PROFIL EFTER AVSLUTAD SAMMANSLAGNING?

Ja. Efter avslutad sammanslagning kan du när som helst uppdatera din profil.

HAR JAG ÅTKOMST TILL ANDRA KONTON ÄN HUVUDKONTOT MEDAN SAMMANSLAGNINGEN PÅGÅR?

Nej, Medan sammanslagningen pågår är alla konton förutom huvudkontot otillgängliga.

HUR LÅNG TID TAR SAMMANSLAGNINGEN?

I de flesta fall inte mer än några minuter. Det kan emellertid finnas sammanslagningar som kräver upp till 48 timmar. John Deere meddelar dig alltid via e-post när sammanslagningen är genomförd.

VAD HÄNDER OM JAG HAR GLÖMT MITT LÖSENORD OCH SÄKERHETSFRÅGAN?

Om du glömt lösenordet blir du ombedd att besvara säkerhetsfrågan som du valde när du skapade kontot. Har du glömt svaret på frågan, kan du när som helst byta till ett nytt lösenord med tillhörande säkerhetsfråga.

KAN JAG BEHÅLLA MITT JOHN DEERE FINANCIAL KONTO SEPARAT FRÅN SAMMANSLAGNINGEN?

Ja. Du kan hantera dina finansieringsdata som ett separat konto. Det är du som bestämmer och väljer vilka konton som ska slås samman. Det betyder att du har två olika John Deere konton att hantera framöver.

KAN JAG SLÅ SAMMAN TVÅ ELLER FLERA JOHN DEERE FINANCIAL KONTON?

Ja. Välj “Lägg till konto” och ange användarnamn och lösenord för kontot i fråga, så tas det med i sammanslagningen.

JAG SER KONTON JAG INTE VISSTE JAG HADE. VARFÖR?

Din John Deere återförsäljare kan ha skapat ett eller flera konton för att hantera tidigare köpta tjänster. John Deere vill att du tar kontrollen över dessa konton. Återförsäljaren kan, med ditt medgivande, fortsätta att tillhandahålla dessa tjänster.

Återförsäljarfrågor och svar

VARFÖR KOMMER JAG INTE ÅT SAMMANSLAGNINGSVERKTYGET?

Endast anställda hos återförsäljaren, som arbetar med kundsupport och kundprofiler har tillgång till sammanslagningsverktyget. Kontakta profiladministratören för mer information.

VAD ÄR ETT HUVUDKONTO?

Ett huvudkonto är det konto som hädanefter, i första hand, kommer att användas för att logga in på systemet.

HUR LÅNG TID HAR KUNDEN PÅ SIG ATT SVARA PÅ EN BEGÄRAN OM KONTOSAMMANSLAGNING?

En påbörjad sammanslagning upphör efter 30 dagar utan någon aktivitet. En automatisk påminnelse skickas efter 15 dagar. Vill du skicka ytterligare en påminnelse, kan du göra detta från "Kontosammanslagning, NAV". En sammanslagning som upphört, måste påbörjas på nytt, för att kunna granskas och godkännas av kunden, innan den kan genomföras.

VARFÖR MÅSTE MIN KUND LOGGA IN PÅ SAMTLIGA KONTON SOM OMFATTAS AV SAMMANSLAGNINGEN?

Vårt mål är att kunden ska ha full kontroll över de egna kontona. Ett led i detta är att kunden ensam har tillgång till de lösenord som hör ihop med individuella konton. Det enda tillfället då kunden inte behöver ange ett lösenord för kontot, är när det är kopplat till ISG-tillämpningar. Dessa inkluderar: JDLink™, Informationscentralen, StellarSupport™ och Field Connect™.

VAR KAN JAG SE EN STATUSUPPDATERING AV EN SAMMANSLAGNING SOM JAG HAR PÅBÖRJAT FÖR EN KUND?

Du kan söka alla begärda kontosammanslagningar som påbörjats av återförsäljaren i "Kontosammanslagning, NAV" på MyJohnDeere startsidan.