• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Kranspetsstyrning

Kranspetsstyrning

Mjukt och exakt med kranspetsstyrning (Intelligent Boom Control, IBC)

Det nya intelligenta kranspetsstyrningen eller IBC för skotare är ett branschgenombrott. Det gör kranen lättmanövrerad, snabb och exakt. Föraren kontrollerar kranspetsen direkt i stället för att styra rörelser av de enskilda lederna. Systemet minskar även behovet av justeringsparametrarna och ökar livslängden för krankonstruktionen och hydraulcylindrarna.

Avlastningsläge
Kranspetsstyrningen utvecklas vidare och den har kompletterats med ett  avlastningsläge, som gör att kranen arbetar ännu lite effektivare vid avlastning.

Hela kranen fungerar som en enhet
Med IBC styr du hela kranen som en enhet och behöver inte längre lära dig styra rörelser i alla kranleder. Du styr gripen lite på samma sätt som du rör din egen hand. Du bestämmer vart gripen ska och systemet räknar ut de rätta rörelserna för kranen. Systemet har definierade gränsvärden inom vilka det anpassar kranens funktion efter vad situationen kräver. Dessutom har systemet en separat förprogrammerad lossningsoption där det oftare används kraftiga lyft- och vipprörelser.

Elektronisk änddämpning
Kranspetsstyrningen ger också elektronisk änddämpning för kranens rörelser i alla huvudriktningar. Den dämpar mjukt rörelser i cylinderändarna och hindrar stötar vid ändlägena vilket gör att kranföringen blir smidigare och kranens livslängd ökar. Föraren slipper också de stötar som blir utan anddämpning och förarkomforten ökar.

Anpassas efter föraren
Du kan anpassa systemets totalhastighet efter dina behov. Om du vill kan du själv justera hastighetsförhållandet mellan kranlederna eller ändra det under körningen genom att använda förlängningsarmen manuellt. Att växla mellan IBC och normal kranstyrning sker med en enkel knapptryckning.

Kranspetsstyrning är lätt att använda - är precist och tidssparande. Nu är det föraren som sätter gränserna, inte maskinen. Har man en gång provat kranspetsstyrning vill man inte tillbaka till det gamla.