• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ Motorer & drivlinor

Motorer & drivlinor

John Deeres motorer & drivlinor

John Deere har en lång historia som tillverkare av jordbruksredskap och de flesta förknippar nog namnet med utrustning för lantbruk. Många vet inte att John Deere också är en global jätte inom entreprenadmaskiner med ett komplett sortiment av maskiner och delar samt en stor tillverkare av off-roaddieselmotorer med effekter mellan 36 och 448 kW (49 – 600 hk).

John Deeres motorer & drivlinor På John Deere har vi mer än 85 års erfarenhet av motorer avsedda för annat än vägtrafik. Sedan 1949 har vi konstruerat och tillverkat över 5 miljoner dieselmotorer och byggt upp ett nätverk med mer än 4 000 John Deere-återförsäljare som erbjuder rådgivning och motorservice. John Deeres motorer produceras i olika fabriker runt om i världen: Saran (Frankrike), Waterloo (USA), Torreon (Mexico), Pune (Indien) och Rosario (Argentina).

John Deere är ledande på att utveckla dieselmotorer i världsklass och integrera dem i off-roadapplikationer. John Deeres motorer levereras till över 700 maskintillverkare runt om i världen som använder dem i entreprenadmaskiner, för marina applikationer, i jordbruks- och skogsmaskiner, kompressorer, elverk, bevattningspumpar och naturgasdrivna fordon. John Deere tillverkar även komponenter till drivlinor.
John Deeres lösningar på utsläppen

John Deeres lösningar på utsläppen

Vi har använt diesel som drivmedel i över 50 år – nu drivs vår industri av något nytt som förändrar utsläppsnormerna i rask takt.

Lär dig mer om utsläpp

Motordistributör

DIESEL POWER SWEDEN A.B.
Kungsparksvägen 21
SE-434 39 Kungsbacka - Sweden
Tel: + 46 (0) 31 748 62 00
Fax: + 46 (0) 31 748 62 01
Kontakt: Peter Nauwerck
info@dpower.se
www.dpower.se