• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Erbjudanden, lantbruk

FINANSIERINGSKAMPANJ BALPRESSAR OCH SLÅTTERKROSSAR

Finansieringskampanj
C440R: enastående baldensitet och balform
Bästa kvalitet ensilage och lång hållbarhet

Slåtterkross 830: halvera torktiden, öka skördekapaciteten
Utmärkt manövreringsförmåga – lätt att köra på smala fält

Finansiering 0,49%. Treårig löptid.*