Tröskkalkylator

Tröskkalkylator

John Deeres tröskkalkylator

hjälper dig att belysa olika aspekter på skörden, så att du får fram fakta som visar hur du kan optimera din verksamhet. Den hjälper dig att:

  • upptäcka möjliga kostnadsbesparingar (t.ex. för slitdelar)
  • öka vinsten (exempelvis genom minskade förluster, högre spannmålskvalitet eller fler pressade halmbalar per hektar).

Välj det du vill undersöka och följ instruktionerna.

Din John Deere återförsäljare

hjälper dig gärna att identifiera möjligheter till förbättrad vinstmarginal för din verksamhet. Detta sker med professionella demonstrationer där olika mätverktyg används för att visa vilken skillnad en John Deere tröska kan göra på fältet!

Med tröskkalkylatorn kan du beräkna halmavkastningen i ton per hektar och få reda på värdet av halmen på dina fält i kr per hektar.Ange den areal du normalt pressar, liksom halmavkastning, samt priset per ton. Efter en demonstration av en John Deere tröska noterar du kanske att den med sitt unika materialflöde producerar mer halm än din nuvarande tröska. Om du då exempelvis vill veta hur mycket 20 % mer halm motsvarar i kr per hektar så anger du helt enkelt ”20” i avsedd ruta. Kalkylatorn beräknar den ytterligare vinst som kommer dig tillgodo, antingen i kr per hektar eller på den totala årsarealen!

Kalkylator

Gröda
Areal
ha
Halmavkastning
Marknadspris
Mängden extra halm som kan pressas när man använder en John Deere tröska
%

Resultat

Total halmavkastning 2.500 ton
Total vinst 250,00 €/ha
Ytterligare vinst med John Deere tröska 25,00 €/ha
Ytterligare vinst med John Deere tröska 12.500,00 €

Kontakta din återförsäljare angående erfarenheter från din region.

Hitta en återförsäljare