PRESSRELEASER   20 mars 2020

John Deere Operations Center ökar med ett företag i veckan

Mannheim, 20 mars 2020 – dagens lantbrukare och maskinstationer måste kunna hantera stora mängder data. Med John Deeres molnbaserade Operations Center (Informationscentralen) är det möjligt att inte bara dokumentera och utbyta John Deere maskindata, men också data från externa tillämpningar som fältkartor och väderstationer, eller från konkurrentutrustning. Lika enkelt är det att integrera fler funktioner i informationscentralen, ungefär som att använda en App Store.

Lantbrukare föredrar att kunna sköta gården och hantera data med så få mjukvarulösningar och webbportaler som möjligt – de vill kunna överblicka all information och ha direkt åtkomst till sina filer. Som en molnbaserad plattform är John Deere Operations Center speciellt lämpad för detta ändamål. Med MyOperations-appen kan användare se, hantera och analysera all användning från ett ställe. Dessutom är användning av både informationscentralen och MyOperations-appen utan kostnad.

Antalet tillämpningar som kan användas samtidigt ökar ständigt. Med DataConnect, den senaste lanseringen, kan maskindata från andra tillverkare också överföras från moln till moln. Agronomiska data finns tillgängliga i allt större skala, allteftersom fler leverantörer av mjukvarulösningar, fältkartor, väderstationer etc., ansluter sig till John Deere Operations Center.

För närvarande är 168 externa partner och deras lösningar anslutna, och under de senaste 12 månaderna har centralen ökat med i genomsnitt ett företag i veckan. Det ger kunderna tillgång till lantbruksindustrins största digitala ekosystem. Alla lösningar som erbjuds och alla länder som representeras av de anslutna företagen är listade i informationscentralen under menyn Fler verktyg (More Tools), och lätt åtkomliga med ett användarkonto.

För att fortsätta på den inslagna vägen, har John Deere nyligen stått värd för sin andra europeiska utvecklingskonferens. 121 lantbruksföretag var representerade, vilket var en ökning med 83 från föregående år. John Deeres försäljningspartners var också närvarande för att få mer information om de digitala lösningarna och de deltagande företagens kundservicehantering.

I takt med utvidgningen av Operations Center-nätverket, breder ett ekosystem ut sig, som kan användas av lantbrukare och maskinstationer mellan olika tillverkare. Kunderna bestämmer själv om, och med vilka av de uppkopplade företagen de vill dela med sig av information från informationscentralen. Alla data ägs av, och all åtkomstbehörighet kontrolleras av, och kräver kundens uttryckliga tillstånd.