PRESSRELEASER   11 november 2020

Carnoustie Golf Links ingår partnerskap med John Deere och Rain Bird

Carnoustie Golf

Carnoustie Golf

Tre globala varumärken som delar samma värderingar har gått samman med en vision om att utveckla ett världsledande koncept för golfbaneförvaltning.

Carnoustie kallas allmänt ”Golf’s Greatest Test”. Genom historien har man ofta varit först ut med olika innovationer, och det var härifrån som den professionella golfen spreds till både Nordamerika och Australien. Drygt tre hundra av Carnousties söner emigrerade till den Nya världen i början av 1900-talet. Bland dem fanns tillverkare av golfklubbor och -bollar, golfproffs, caddies och greenkeepers, och de spelade en viktig roll för spelets vidareutveckling, modernisering och tillväxt.

Med sin etablerade ställning som en föregångare inom innovation och hållbar förvaltning, gör Carnoustie Golf Links nu gemensam sak med Rain Bird och John Deere. Alla tre är kända för sin outtröttliga strävan att utveckla nya innovationer, något de vill visa genom ett för golfbranschen stort strategiskt partnerskap där världsledande bevattningslösningar, grönytevård och expertkunskaper på banskötsel förenas.

De tre organisationerna har alla var för sig en lång och imponerande historia med innovation i botten. Nu kombinerar de sina starka sidor i ett partnerskap som innebär att man gör en betydande investering i bevattning, greenkeeping och utveckling av golfen på Carnoustie, och som är ämnat att göra avtryck i branschen.

Som världsledande på bevattning, har Rain Bird en rik historia i golfbranschen som sträcker sig tillbaka till 1933. Under den tiden har bevattning varit företagets ständiga fokus, inbegripet vattenrörelse och -förvaltning. Banchefer har stor tillit till företaget, vars tekniskt avancerade bevattningssystem möjliggör för dem att anlägga perfekta spelytor på ikoniska idrottsanläggningar i hela världen.

Rain Bird arbetar för intelligent vattenanvändning (The Intelligent Use of Water), ett åtagande som märks på företagets produkter, partnerskap, ledarskap och utbildningar. Forskare och produktutvecklare samarbetar med banskötare och tekniker för att utveckla framåtblickande vatten-, energi- och arbetsbesparande innovationer. Fler än 450 olika patent visar på styrkan i företagets åtagande att leverera lösningar som sätter en hög standard för prestationsnivå och spelbarhet medan man samtidigt hjälper till att bevara vår planets mest värdefulla naturresurs.

Efter en topografisk systemanalys och andra undersökningar genomförda av inhyrda specialister, kommer Carnoustie Golf Links, uppbackade av Rain Birds brittiska återförsäljare Rigby Taylor,  att påbörja en fullständig renovering av var och en av sina banor, där dessa uppgraderas med den mest avancerade bevattningstekniken. Detta innebär att Rain Birds Cirrus Central Control System används i kombination med Integrated Control™ (IC), system som möjliggör sofistikerad tvåvägskommunikation i realtid mellan styrsystemet och andra komponenter. Linksbanans greenkeeper Craig Boath och hans team kommer därmed att kunna kontrollera vattenanvändningen på banan som aldrig förr.

Rain Bird Golfs brittiska medarbetare kommer att hjälpa till med att finjustera det nya systemet så att man kontinuerligt kan övervaka förhållandena på linksbanan och ge varje område den exakta vattenmängd som krävs, varken mer eller mindre. Med ett centralt styrsystem genereras en betydande mängd data, som är en god hjälp när man ska fatta välgrundade beslut om banskötseln. Det förenklar för personalen att skapa optimala spelytor och driva på effektiviseringar.

John Deeres åtagande handlar om att tillverka avancerad, innovativ utrustning och precisionsteknik som har sin självklara plats på världens förnämsta golfbanor, att genom oberoende återförsäljare tillhandahålla förstklassig support, och genom John Deere Financial erbjuda flexibla lösningar för finansiering. Företaget har en lång historia bakom sig av att genom innovativa produkter leda utvecklingen, och göra det möjligt för kunderna att optimera driften medan man minskar både kostnader och miljöpåverkan.

John Deere var den tillverkare som först införde hybridteknik för elektrisk drivning av klippenheterna, och erbjuder nu branschens största utbud av hybridklippare för greener och fairways, inklusive den helt nya 2750E triplex åkgräsklipparen. Det finns 12 stycken av dessa i Carnoustie Golf Links nya maskinpark, som tillhandahållits av den lokala återförsäljaren Double A. Dessa maskiner minskar både ljudnivå och bränsleförbrukning, samt riskerna för hydrauloljeläckage.

Utöver detta är A-serien klippare utrustade med det lösenordsskyddade TechControl-systemet, som gör det möjligt för arbetsledare att förprogrammera konstanta klipp-, vänd- och transporthastigheter för att säkra önskad finish på banan, oavsett vem som kör.

John Deere är också världsledande på GPS-styrd automatisk guidningsteknik och fordonstelematik, som sett en stadig utveckling under de senaste tjugo åren inom lantbrukssektorn. Denna avancerade teknik görs nu tillgänglig för golf- och turfkunder genom den nya GPS precisionssprutan (PrecisionSprayer) och utvecklingen av autonom klipputrustning. Carnoustie äger tre av de första precisionssprutorna som sålts i Europa, vilket möjliggör exaktare dosering av insatsmedel, och insamling av information om sprutningen som ett led i miljöarbetet.