PRESSRELEASER   14 maj 2020

NYTT H212 SKÖRDARAGGREGAT FÖR GALLRINGAR

Det nya skördaraggregatet H212 har utformats speciellt för gallringar. Skördaraggregatets mått gör att det är lätt att manövrera även i täta gallringsbestånd. Kvistningen har optimerats för mindre träd, vilket ger ett kvistningsresultat av mycket hög kvalitet. Sågens placering och den höga såghastigheten ökar produktiviteten och minimerar kapsprickor. Aggregatet har även tillräcklig kraft och hastighet för större träd. Skördaraggregat H212 finns för John Deeres skördare 1070G och 1170G.

H212-skördaraggregatets smala ram ger utmärkt sikt mot stammen. Skördaraggregatet är smalt även när matarhjulen är öppna, vilket gör det enkelt att arbeta även i mycket täta gallringsskogar. De långa kvistknivarna gör det enkelt att gripa om stammen. Knivarnas konstruktion och matarhjulens placering på den nedre delen av ramen ger ett utmärkt grepp om stammen.

Det dagliga underhållet av skördaraggregatet går snabbare än tidigare. Det enkla dagliga underhållet kan utföras via en och samma punkt när skördaraggregatet är upphöjt.

  • Optimal arbetsyta 100-250 mm, maximal öppning av matarhjulen 440 mm
  • Matningseffekt 20 kN
  • Högsta matningshastighet: 5,4 m/s
  • Vikt med rotator och länk: 850 kg

Utmärkta bunthanteringsegenskaper

H212-skördaraggregatets ram, tilt, matarhjulsarmar och knivarnas konstruktion gör bunthanteringen mer effektiv. Skördaraggregatets höga ram ger stöd för stambuntar, och de långa kvistknivarna gör att man lättare kan gripa om stammarna. Det fasta greppet hos matarhjulen, som är placerade på den nedre delen av ramen, gör det enkelt att flytta en bunt stammar i upprätt läge även i tät skog.

Ny SuperCut 100S sågenhet för alla John Deere-skördaraggregat

Från och med våren 2020 kommer alla John Deeres skördaraggregat att vara utrustade med den nya sågenheten SuperCut 100S. Den nya sågenhetens kedjeåtdragningsenhet, automatiska kedjesträckning och mekaniska sågsvärdslösning gör den extra effektiv och tillförlitlig. Förbättrad kedjefrigöring underlättar vid byte av sågkedja. Den nya sågenheten gör även att du kan välja mellan fler sågmotorer och sågsvärd.

John Deeres skördaraggregat är kända för sin produktivitet, tillförlitlighet och mätnoggrannhet.

John Deeres skördaraggregat är av högsta prestanda och uppfyller branschens stränga kvalitetskrav under alla arbetsförhållanden. Tester av skördaraggregat ingår i John Deeres produkttester. Varje skördaraggregatmodell har fälttestats i tusentals timmar innan serietillverkningen påbörjas.

John Deeres skördaraggregat är konstruerade och tillverkade i Finland.

 Skördaraggregat H212

För mer information kontakta

Jenny Book
Communications Specialist
BookJenny@JohnDeere.com