PRESSRELEASER   24 augusti 2020

John Deere tillkännager ledarbyte

Denny Docherty och Alejandro Sayago

Denny Docherty och Alejandro Sayago

Mannheim, 24 augusti 2020 – John Deere meddelar härmed att det sker ett byte i ledningen för Europa, Afrika och Mellanöstern. Alejandro Sayago har utsetts till Vice President, försäljning och marknadsföring för lantbruks- och turfmaskiner i region 2. Han kommer att efterträda Denny Docherty som har valt att gå i pension den 31 oktober, 2020.

I sin nya roll kommer Alejandro Sayago att leda gruppen som ansvarar för Grow Time-strategin i regionen och säkra implementeringen av Smart Industrial Operating-modellen. Han kommer även att fokusera på övergången av den centrala organisationen för försäljning och marknadsföring till Walldorf, Tyskland. Dessutom kommer han att driva på arbetet med att bygga upp regionens starkaste återförsäljarnätverk för lantbruks- och turfutrustning. Alejandro börjar i sin nya roll den 1 oktober.

Han började på företaget 1992 som ingenjör i John Deere Industrias i Mexiko och hade senare befattningar inom leveransstyrning och logistik där. Efter det innehade han olika positioner inom marknadsföring, försäljning och strategi i USA, Uruguay och Brasilien. 2012, utnämndes han till direktör på Corporate Business-divisionen för lantbruks- och turfutrustning, där han ledde en verksamhet inriktad på hantering av större, strategiska konton. Två år senare blev han direktör för försäljning och marknadsföring, för verksamheten i Latinamerika (region 3). Sedan februari 2019, har Alex varit direktör för företagsstrategi och affärsutveckling, en roll där han har varit delaktig i att utveckla Smart Industrial Operating-modellen.

”Alejandro har varit en av mina pålitligaste rådgivare som hjälpt till att utveckla Grow Time-strategin, som ligger helt i linje med Smart Industrial Operating-modellen”, säger Denny Docherty. ”Jag har känt Alex personligen och yrkesmässigt i 15 år nu och lovar er, regionen och John Deeres återförsäljare att ni får en utmärkt ledare, med fantastiska personliga egenskaper, att arbeta tillsammans med.”

Denny Docherty började på John Deere 1998 och har haft ett flertal ledande befattningar inom försäljning, marknadsföring och strategi. I januari 2019 tog han sig an uppgiften att leda försäljningen och marknadsföringen i region 2. Han ledde gruppen som ansvarar för att genomföra Grow Time-strategin, där man gjorde stora framsteg under hans ledarskap och är på god väg att infria målsättningarna. Utmärkande för Dennys karriär har varit hans betydande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, hans stora förmåga att kunna ta kunder på rätt sätt, en förståelse för den centrala roll återförsäljarna har, och en resultatinriktning som gett kontinuerliga framgångar. Denny har valt att gå i pension av privata familjeskäl.