PRESSRELEASER   2 september 2020

John Deere kommer inte att delta på internationella mässor under 2021

Våra anställdas, återförsäljares och kunders säkerhet är det viktigaste

Mannheim, 2 september 2020 – För att inte riskera våra kunders och anställdas säkerhet har John Deere meddelat att de int kommer att delta på några internationella jordbruks- och trädgårdsmässor i Europa och CIS under räkenskapsåret 2021 (1 november 2020 till 31 oktober 2021), eftersom detta innebär omfattande internationella resor. Istället kommer företaget använda en ny blandning av olika marknadsföringsmetoder med traditionella och digitala verktyg för att informera kunderna.

Händelserna under de senaste månaderna har ändrat allas arbetssituation och sociala liv graverande. Att skydda människors hälsa och säkerhet har blivit mycket viktigare än någonsin, samtidigt som det även är viktigt att erbjuda kunderna en pålitlig service i dessa osäkra tider.

“Bönderna har gjort ett strålande jobb under den akuta COVID-19-perioden för att säkra livsmedelsförsörjningen. Vi vill uttrycka vår tacksamhet för det till alla våra kunder,” säger Denny Docherty, John Deere vice president för försäljning & marknadsföring, region 2. “Pandemin har förändrat världen och vår industri går också igenom stora förändringar. Detta gäller även våra marknadsföringsstrategier."

Behovet av att hitta nya sätt att nå ut till kunderna har lett till att John Deere tillsvidare minskar sitt deltagande på mässor och att företaget beslutat att inte delta på några internationella jordbruks- eller trädgårdsmässor under det kommande räkenskapsåret, som slutar den 31 oktober 2021.

John Deere’s huvudfokus under 2021 kommer att ligga på att förändra sin affärsmodell, för att bli ett ‘smart industriellt företag’. Som vi nämnt tidigare, förändras Deere till att bli ett produktionssystembaserat företag, för att bygga upp en mer kundinriktad och effektiv verksamhet. Detta är en av de största omstruktureringarna under företagets 183-åriga historia, vilket kräver förändringar av marknadsföringsmetoderna och extra fokus på precisions jordbrukstekniker.

“Vi förväntar oss även stora förändringar inom utställningsväsendet, beroende på COVID-19 och digitaliseringen,” säger Andreas Jess, John Deere marknadsföringschef, region 2. “På medellång sikt skulle vårt företag välkomna att de internationella organistörerna av mössor presenterar ett nytt schema för att göra utställningstillfällena i Europa friare. Hur som helst, vi kommer fortsätta stödja våra John Deere återförsäljare och de bestämmer sig för att delta på lokala jordbruks- och trädgårdsutställningar, om kundernas och återförsäljarnas hälsa och säkerhet kan garanteras.”