PRESSRELEASER   September 24, 2020

NYTT H424 SKÖRDARAGGREGAT FÖR SENA GALLRINGAR OCH SLUTAVVERKNING

Det nya H424 skördaraggregatet ersätter den tidigare bästsäljande modellen H414. H424 har fått en ny look. Förändringarna som har gjorts är baserade på feedback från kunderna och resultatet är förbättrad produktivitet, förenklat underhåll, ökad hållbarhet, längre drifttid, högre mätnoggrannhet och sänkta kostnader för det dagliga underhållet. Denna modell är även utrustad med den nya sågenheten SuperCut 100S. Skördaraggregatet H424 finns för

John Deeres skördare 1070G, 1170G och 1270G.

H424 är ett medelstort skördaraggregat som är utformat för sena gallringar och slutavverkningar där trädets diameter i brösthöjd är 150–430 mm. H424 lämpar sig också utmärkt för hantering av krokiga träd och arbete i sluttningar. Skördaraggregatets robusta konstruktion, förbättrade slangdragning och lättåtkomliga servicepunkter har övertygat kunderna.

Produktförbättringar H424

Den nya PEVO-ventilen förbättrar skördaraggregatets prestanda, justerbarhet och ekonomi jämfört med föregångaren. Förbättrad slangdragning från kranen till skördaraggregatet och från ventilblocket till matarmotorerna ökar slangarnas hållbarhet. Den nya, gångjärnsförsedda ventilkåpan gör att det dagliga underhållet går smidigt. Smörjpunkter och sågkedjeoljetanken är också lättare att komma åt, och smörjintervallen har förlängts jämfört med tidigare.

Vinklingen på skördaraggregatets tiltlänk har ökats bakåt med 4°, vilket förbättrar greppet om stammen i gripen vid matning bakåt och gör det också enklare att arbeta i sluttningar. Den fasta bakre kniven har kortats av för att underlätta hanteringen av krokiga stammar och lövträd. Placeringen av de bakre kvistknivarna har också ändrats för att öka precisionen vid färgmärkning. En mer robust tiltram för krävande förhållanden finns som tillval.

  • kapdiameter 620 mm
  • öppning, matarhjul 640 mm
  • Matningskraft 27 kN
  • matningshastighet 4,3-5,3 m/s
  • Vikt från 1100 kg

Ny SuperCut 100S sågenhet för alla John Deere-skördaraggregat.

Från och med 2020 kommer alla John Deeres skördaraggregat att vara utrustade med den nya sågenheten SuperCut 100S. Sågenhetens nästa generations kedjespänningsenhet, automatiska kedjesträckning och mekaniska sågsvärdslösning gör den extra effektiv och tillförlitlig. Den förbättrade kedjefrigöringen gör det enklare att byta sågkedja. Den nya sågenheten gör även att du kan välja mellan fler sågmotorer och sågsvärd.

John Deeres skördaraggregat är kända för sin produktivitet, tillförlitlighet och mätnoggrannhet.

John Deeres skördaraggregat är av hög prestanda och uppfyller branschens stränga kvalitetskrav under alla arbetsförhållanden. Tester av skördaraggregat ingår i John Deeres produkttester. Varje skördaraggregatmodell har testats ute i fält i tusentals timmar innan serietillverkningen påbörjas. John Deeres skördaraggregat är konstruerade och tillverkade i Finland.

 

 Skördaraggregat H424

För mer information kontakta

Jenny Book
Communications Specialist
Tel. +46 70 375 83 55
BookJenny@JohnDeere.com

John Deere Forestry Oy har sitt säte i Tammerfors, och det är också här som vi utvecklar våra skogsmaskiner. I Tammerfors finns även vår marknadsföringsavdelning för Europamarknaden. Företaget har närmare 760 anställda i Finland. John Deeres skogsmaskiner tillverkas i Joensuu i östra Finland. Mer information hittar du på www.JohnDeere.se

Deere & Company (NYSE: DE) är världsledande när det gäller att tillhandahålla avancerade produkter och tjänster utvecklade för att öka lönsamheten för kunder som arbetar med förvaltning av skog och mark – kunder som odlar, skördar, utför anläggningsarbeten, berikar och bygger för att tillgodose världens dramatiskt ökande behov av livsmedel, drivmedel, bostäder och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa produkter med en oöverträffad kvalitet byggt på en tradition av integritet. För mer information, besök vår webbplats: www.JohnDeere.com