Pressreleaser   June 5th, 2019

Deere och Joensuun Fastighetsbolag Oy investerar 20 miljoner euro i utvecklingen av skogsmaskinerstillverkning

Fabriken i Joensuu

Fabriken i Joensuu

John Deere och Joensuun Fastighetsbolag Oy investerar 20 miljoner euro i utvecklingen av skogsmaskinerstillverkning

Deere & Company har investerat mer än 50 miljoner euro i den finländska skogsmaskinerverksamheten under årtionden. Den senaste investeringen, för att expandera fabriken och öka kapaciteten, är den största enskilda investeringen i Joensuu-fabriken i John Deere Forestry Oy. Genomförandet av investeringen börjar sommaren 2019 och det kommer att slutföras år 2021.

Investeringen kommer att förbättra och expandera Joensuu-fabrikens monterings- och provkörningsanläggningar samt öka komponenttillverkningskapaciteten. Investeringens totala belopp är cirka 15 miljoner euro. "Denna expansion kommer att hjälpa oss att bättre möta efterfrågan under starka ekonomiska cykler. Det nya utrymmet kommer också att öka arbetssäkerheten och medarbetarnas tillfredsställelse ", säger fabrikschef Janne Haapasalo.

Efter expansionen täcker John Deere Forestry Oys produktions- / logistikanläggningar totalt 3,2 hektar.

GreenPark business park expanderar

John Deere Forestry Oy har sålt en tomt öster om den nuvarande GreenPark till Joensuu. Joensuun Fastighetsbolag Oy kommer att använda tomten för att bygga en ny anläggning som kommer att användas av John Deere Forestry Oy. Investeringsvärdet är cirka 5 miljoner euro. Den nya anläggningen kommer att slutföras i juni 2020. GreenPark-expansionen kommer att centralisera Joensuu-fabrikens logistikfunktioner och ytterligare förbättra logistik effektiviteten.


"Starkt samarbete med Joensuu och Joensuun Fastighetsbolag Oy, som förvaltar GreenPark, liksom den gemensamma önskan att utveckla affärer i regionen är av största vikt för oss. De kritiska underleverantörerna som arbetar i omedelbar närhet av fabriken har bevisat rekord för att effektivisera vår verksamhet, konstaterar Haapasalo.