Pressreleaser   04 April 2016

Sweden Rock Festival 8-11 juni 2016

John Deere inleder ett samarbete med Sweden Rock för att visa att vi säljer mer än stora traktorer och tröskor.

Genom att delta på eventet så hoppas vi komma i kontakt med nya kundgrupper som inte vanligtvis besöker en John Deere återförsäljare. John Deere kommer att ha sina GATORS på plats som är en UTV med två säte och bra lastflak. De kommer att användas av Sweden Rocks team för bygg & underhåll. Givetvis kommer vi att sälja en specialtillverkad t-shirt som är en John Deere Rock edition. Besök oss gärna i montern inne på området.

Läs mer på: Sweden Rocks hemsida.www.swedenrock.com