Pressreleaser   den 16 februari 2017

PowrSpray: En unik funktion som påskyndar sprutningen

Som svar på ökande, mycket strikta miljöbestämmelser, har John Deere utvecklat PowrSpray, en lösning för högspecificerade sprutor, speciellt för maskinstationer och storjordbruk. PowrSpray har snabbare påfyllning, ökad kapacitet, snabbare mängdreglering och förbättrad precision. I förlängningen kommer systemet att leda till minskat underhåll och lägre driftskostnader, samt ökad aktiv körtid.

PowSpray har två hydrauldrivna pumpar. Den första pumpen fyller sprutan med upp till 1 200liter/min, även med traktorn på tomgång, och det minskar både bränsleförbrukningen och ljudnivån under påfyllningen. Den används också för självsugning av sprutpumpen (standard 750 liter/min och 1 000 liter/min som tillval). Pumpen har direkt flödeskontroll för snabb anpassning till förändringar av mängdreglering, samt högsta sprutprecision; kapacitetsjustering mellan min. och max. tar mindre än 3 sekunder. Denna höga flexibilitet är av största vikt på vändtegen. Direkt flödeskontroll ökar också den precision som är så viktig och som måste uppnås vid sprutning som kräver variabel mängdreglering med många justeringar.

Kombination ”smart” hydraulreglering och direkt flödeskontroll gör att sprutningen kan utföras oberoende av traktorns motorvarvtal. Beroende på den motor och växellåda som traktorn är utrustad med, tillåter systemet arbete vid låga motorvarvtal, och således lägre bränsleförbrukning.