Biografi

Martin L. Wilkinson

Martin L. Wilkinson

Högre vice vd, Världsomfattande skogsbruk,
strategi och företagsutveckling

Deere & Company

Martin L. Wilkinson är högre vice vd för Världsomfattande skogsbruk, strategi och företagsutveckling i divisionen Worldwide Construction & Forestry, en befattning som han har innehaft sedan april 2017. Han ansvarar för företagets branschledande skogsbruksverksamhet och leder divisionens företagsutveckling och strategiska planering.

Wilkinson började på Deere & Company 1977 som revisor. Han har innehaft befattningar med stadigt växande ansvar inom finans, informationsteknik, strategisk planering och drift i utrustningsdivisionerna och på företagsnivå, inklusive uppdrag utomlands. År 2003 utsågs Wilkinson till direktör för John Deere Davenport Works. I maj 2005 utnämndes han till vice vd för Informationsteknik på Deere & Company och i januari 2007 utsågs han till högre vice vd för John Deere Renewables. I augusti 2010 utnämndes Wilkinson till vice vd för Företagsutveckling och strategisk planering i divisionen Construction & Forestry.

Wilkinson är född i Ottumwa, Iowa, och har en kandidatexamen i redovisning från St. Ambrose University. Han är även auktoriserad revisor och mottog sin masterexamen i företagsledning 1995 från Kellogg School of Management vid Northwestern University.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.