Biografi

Michael S. Weinert

Michael S. Weinert

Vice vd
Konstruktion och tillverkning
John Deere Power Systems

Deere & Company

Michael S. Weinert är vice vd för Konstruktion och tillverkning på John Deere Power Systems, en befattning som han har innehaft sedan juni 2010. Michael Weinert ansvarar för den överordnade strategiska inriktningen och det strategiska ledarskapet vad gäller global utveckling och produktion av John Deere dieselmotorer.

Weinert inledde sin karriär hos John Deere 1977 som ingenjör på Product Engineering Center (PEC) i Waterloo, Iowa. Han fullgjorde flera uppdrag på PEC och John Deere Technical Center, och påbörjade ett fyraårigt uppdrag hos Engine Engineering i Saran, Frankrike, i augusti 1991.

I augusti 1995 utsågs Weinert till chef för Avancerad tillverkning på John Deere Power Systems. Sedan dess har han innehaft befattningar med stadigt växande ansvar, bl.a. tillverkningschef för Motores John Deere, Torreon, Mexiko, motorchef för John Deere Dubuque Works, fabrikschef för John  Deere Engine Works och chef för konstruktion av motorapplikationer. Precis före sin nuvarande befattning var Weinert direktör för Global motorkonstruktion på John Deere Power Systems.

Weinert har kandidat- och masterexamen i maskinteknik från Rose-Hulman Institute of Technology. Han har en MBA från St. Ambrose University.

Han är en av de grundande ledamöterna i Enterprise Engineering Council. Han har tidigare varit styrelseledamot för Cedar Valley Habitat for Humanity i Cedar Falls, Iowa.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.