Biografi

Mark von Pentz

Markwart von Pentz

Direktör, Agriculture & Turf –
Europa, OSS, Asien, Afrika och
Globala traktorenheten

Deere & Company

Markwart von Pentz är direktör för Agriculture & Turf – Europa, OSS, Asien, Afrika och den globala traktorenheten, en befattning som han har innehaft sedan september 2012. Von Pentz är ansvarig för marknadsföring och försäljning i de kundorienterade regionerna i Europa, OSS-länderna, Asien och Afrika, samt alla produktenheter för traktorer.

Von Pentz inledde sin karriär hos John Deere på det europeiska kontoret 1990 som internrevisor i finansavdelningen. Han har innehaft ett antal befattningar med stadigt växande ansvar i jordbruksdivisionen för produkter och marknadsföring i Europa. År 1999 utnämndes han till koncernchef för John Deere International GmbH Switzerland, och i 2003 utsågs han till direktör för Marknadsutveckling USA och Kanada. År 2005 utnämndes von Pentz till vice vd för jordbruksmarknadsföring för USA och Kanada. I januari 2006 återvände han till Europa och utsågs till högre vice vd för Marknadsföring och produktsupport – Europa, Afrika och Mellanöstern.

Von Pentz utsågs till verkställande direktör för jordbruksdivisionen – Europa, Afrika och Sydamerika samt Inköp global skördeutrustning för Deere & Company i september 2007. År 2009 tillades enheterna Spannmålsvård och Hö & foder till hans ansvarsområden.

Von Pentz har en högre examen i företagsekonomi från Hamburgs universitet. Han är ledamot i styrelsen för VDMA (Tyska förbundet för maskin- och anläggningskonstruktion), den regionala rådgivande styrelsen för Deutsche Bank AG, Mannheim, och styrelsen i USA:s och Rysslands gemensamma näringslivsråd.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.