Mark von Pentz

Ordförande, Worldwide Agriculture och Turf Division: Europa, CIS, Asien, Afrika
Global Tractor & Hay Forage Platforms och Advanced Engineering
Deere & Company

Mark von Pentz

Mark von Pentz är direktör för divisionen Worldwide Agriculture & Turf: Europa, CIS, Asien, Afrika, globala enheterna för traktor och hö & och avancerad ingenjörskonst, en position som han har innehaft sedan 2019. von Pentz är ansvarig för den kundorienterade försäljningen och marknadsföringen i Europa, CIS, Asien och Afrika, och är verksam inom enheterna för traktorer och hö & produkter. Han ansvarar även för struktureringen av avancerade teknik och ingenjörskonst.

von Pentz inledde sin karriär hos John Deere som intern revisior på det europeiska kontoret 1990. Han har innehaft ett antal befattningar med stadigt växande ansvar i jordbruksdivisionen för produkter och marknadsföring i Europa. 1999 utnämndes han till disponent för John Deere International GmbH Schweiz. 2003 utseddes Mark till verkställande direktör för marknadsutveklingen i USA och Kanada och två år senare utnämndes han till vice vd för jordbruksmarknadsföringen för regionen. 2006 återvände Mark till Europa och utsågs till högre vice vd för Marknadsföring och produktsupport – Europa, Afrika och Mellanöstern.

Von Pentz utsågs till verkställande direktör för jordbruksdivisionen – Europa, Afrika och Sydamerika samt Inköp global skördeutrustning för Deere & Company 2007. År 2009 tillades enheterna Spannmålsvård och Hö & foder till hans ansvarsområden. 2012, utseddes von Pentz till direktör för divisionen Agriculture & Turf – Europa, CIS, Asien, Afrika och globala traktorenheten.

von Pentz har en högre examen i företagsekonomi från Hamburgs universitet. Han är ledamot i styrelsen för VDMA (Tyska förbundet för maskin- och anläggningskonstruktion), den regionala rådgivande styrelsen för Deutsche Bank AG, Mannheim, medlem i styrelsen i USA:s – och Rysslands gemensamma näringslivsråd och styrelsemedlem i stiftelsen för Heidelbergs universitet.

Deere & Company (NYSE: DE) är en världsledande leverantör av avancerade produkter och tjänster med fokus på framgångsrika och nöjda kunder som arbetar med jorden—de som odlar, skördar, omvandlar, berikar och bygger för att möta världens ständigt stigande behov av livsmedel, bränsle, bostäder och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa produkter av överlägsen kvalitet, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deeres globala webbplats www.JohnDeere.com.