Mark von Pentz

Direktör, Worldwide Agriculture och Turf Division: Europa, CIS, Asien och Afrika
Global Tractor & Hay Forage Platforms och Advanced Engineering, Deere & Company

Mark von Pentz

Mark von Pentz är direktör för divisionen Worldwide Agriculture & Turf – Europa, CIS, Asien, Afrika, Global Tractor and Hay & Forage Platforms och Advanced Engineering, en befattning som han har innehaft sedan 2019. Von Pentz ansvarar för den kundorienterade försäljningen och marknadsföringen i Europa, CIS, Asien och Afrika, och verksamheten inom plattformarna traktorer och hö- och grovfoderprodukter. Han ansvarar även för verksamheten på området avancerad teknik och ingenjörskonst.

Von Pentz inledde sin karriär hos John Deere som intern revisior på det europeiska huvudkontoret 1990. Han har haft olika positioner med gradvis stigande ansvar för lantbruksprodukter och -marknadsföring i Europa. 1999 utnämndes han till General Manager för John Deere International GmbH Schweiz. 2003 utsågs Mark till marknadsutvecklingschef för USA och Kanada och två år senare utnämndes han till marknadschef för lantbruksprodukter i samma region. 2006 återvände Mark till Europa och utsågs till marknads- och produktuppbackningschef – Europa, Afrika och Mellanöstern.

Von Pentz utsågs till divisionschef för lantbruksprodukter – Europa, Afrika och Sydamerika samt chef for Global Harvesting Equipment Sourcing för Deere & Company 2007. År 2009 fick han även ansvar för plattformarna växtskydd och hö och grovoder. 2012 utsågs von Pentz till divisionschef för Agriculture & Turf – Europa, CIS, Asien, Afrika och den globala traktorplattformen.

Von Pentz har en högre examen i företagsekonomi från Hamburgs universitet. Han är styrelseledamot för VDMA (Tyska förbundet för maskin- och anläggningskonstruktion), U.S.–Russia Business Council och stiftelsen för Heidelbergs universitet, samt medlem av den regionala rådgivande styrelsen för Deutsche Bank AG, Mannheim.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.