Biografi

Thomas C. Spitzfaden

Thomas C. Spitzfaden

Vice vd och kassaförvaltare

Deere & Company

Thomas C. Spitzfaden är vice vd och kassaförvaltare, en befattning som han har innehaft sedan februari 2015. Han har ansvar över ett team med kassaförvaltningsexperter som svarar för en hållbar och kostnadseffektiv finansiering för globala kapitalmarknader och finansiell riskhantering till stöd för Deere & Company och John Deere Financial (JDF).

Spitzfaden började på Deere 1979 och har innehaft ett antal befattningar med stadigt växande ansvar i divisionerna Agricultural Equipment och Construction Equipment. År 2004 utnämndes han till direktör för Företagsutveckling i divisionen Worldwide Agricultural Equipment. År 2006 utsågs han till biträdande kassaförvaltare och i januari 2012 till vice vd för Pensionsfond och investeringar, Deere & Company.

Spitzfaden har en kandidatexamen i historia från Rice University och en MBA i finans från University of Chicago. Han är diplomerad finansanalytiker.

För närvarande sitter Spitzfaden i styrelsen för Quad Citys symfoniorkester.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.