Sherry M. Smith

Invald i Deere & Companys styrelse 2011
F.d. vice vd och
ekonomichef, Supervalu Inc.

Sherry Smith

Sherry M. Smith är f.d. vice vd och ekonomichef för Supervalu Inc., ett livsmedelsföretag med en omsättning på 35 miljarder dollar och huvudkontor i Eden Prairie, Minnesota. Hon har 25 års erfarenhet i livsmedelsbranschen, där hon avancerade genom olika befattningar inom finansiell förvaltning, bl.a. kassaförvaltare, controller och ekonomichef. Smith hade en avgörande ledarskapsroll i flera av företagets strategiska initiativ, bl.a. förvärv och företagsomvandling.

Förutom styrelseuppdraget i Deere & Companys styrelse sitter Smith även i styrelserna för Tuesday Morning Corp. och Realogy Group Inc.

Smith är auktoriserad revisor. Hon har en kandidatexamen i redovisning från St. Cloud State University.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.