Biografi

Randal A. Sergesketter

Randal A. Sergesketter

Högre vice vd
Global enhet – Spannmålsskörd
Agriculture & Turf

Deere & Company

Randal A. Sergesketter är högre vice vd för den global enheten Spannmålsskörd i divisionen Agriculture & Turf på Deere & Company, en befattning som han har innehaft sedan 2013. Han ansvarar för den effektiva och ändamålsenliga designen och leveransen av innovativa produkter för spannmålsskörd till stöd för företagets affärs- och globala tillväxtmål.

Randal Sergesketter inledde sin karriär hos Deere & Company år 1980 genom företagets sommarkursprogram och blev trainee för produktionsledning 1981. Han har innehaft ett antal olika ledande befattningar, bl.a. direktör för Worldwide Ag Order Fulfillment, chef för John Deere Ottumwa Works och chef för John Deere Harvester Works. I Juni 2005 utsågs Sergesketter till högre vice vd för Tillverkning, Konstruktion, Leveransstyrning och Orderhantering i divisionen Worldwide Commercial & Consumer Equipment. Inom ramen för bildandet av divisionen Ag & Turf i maj 2009 utnämndes Sergesketter till högre vice vd för den globala enheten Grönytor & bruksutrustning. I november 2009 utsågs han till högre vice vd för Konstruktion, Tillverkning och Leveransstyrning i Deeres division Worldwide Construction & Forestry.

Han har en kandidatexamen från Purdue University och en masterexamen i företagsekonomi från St. Ambrose University.

Sergesketter är John Deeres styrelseledamot för Purdue University och ledamot i dekanens verkställande råd. Han har tidigare suttit i styrelsen för North Carolina State University och för Outdoor Power Equipment Institure, North Carolinas handelskammare och Boy Scouts of America.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.