Biografi

Gregory R. Noe

Gregory R. Noe

Vice vd och biträdande chefsjurist, Internationella avdelningen

Deere & Company

Gregory R. Noe är vice vd och biträdande chefsjurist, Internationella avdelningen, på Deere & Company, en befattning som han har innehaft sedan juli 2014. Noe leder Deeres juridiska tjänster och stöder företagets verksamhet och tillväxtinitiativ utanför USA och Kanada samt grupper för immateriella rättigheter globalt.

Noe började på Deere & Company 1993. Senast verkade han som bolagssekreterare och biträdande chefsjurist, en befattning som han innehade sedan december 2008.

Före sin position som bolagssekreterare och biträdande chefsjurist var Noe biträdande chefsjurist för Speciella tvister. Innan dess var Noe chef för verksamheterna i Fjärran Östern i divisionen Construction and Forestry. År 2004 blev utsågs han till Deeres europeiska kontor i Mannheim, Tyskland, där han ansvarade för juridisk rådgivning åt olika internationella affärsenheter, bl.a. John Deere India, John Deere South Africa och John Deere South America. Under hans karriär arbetade han med skadeståndsansvar för produkter, reglering av handeln och juridiskt stöd för utrikes verksamheter och partnerskapsföretag.

Noe mottog sin kandidatexamen i ledning och styrning från University of Notre Dame 1988 och en juris doctor från Loyola University of Chicago 1991. Han är medlem i American Corporate Counsel Association och advokatsamfundet i Illinois.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.