John C. May

Vd, operativ chef
Deere & Company

John May

John C. May är direktör för Worldwide Agriculture & Turf: Americas and Australia – Global Crop Harvesting and Turf & Utility och Ag Solutions, en position som han har innehaft sedan november 2018.

May började sin karriär hos John Deere år 1997 på John Deere Health Care, där han ansvarade för strategisk planering och affärsutveckling. Därefter fick han ett antal ledande positioner inom den tidigare divisionen Commercial & Consumer Equipment för att till slut utses till marknadschef för fordon. Han tjänstgjorde som vd för John Deere i Kina under en tid med betydande tillväxt på den kinesiska marknaden. Efter det arbetade May som fabrikschef på John Deere Dubuque Works. 2009 utnämndes han till direktör för plattformen Global Turf & Utility i divisionen Agriculture & Turf. I september 2012, utnämndes May till direktör för Agricultural Solutions och informationschef. Han ansvarade för hö- och grovfoder- och växtskyddsprodukter, och ansvarade samtidigt för IT och Intelligent Solutions Group i hela koncernen.

Innan han började på John Deere var May konsult på KPMG Peat Marwick.

May har en kandidatexamen från University of New Hampshire. Dessutom avlade han MBA vid University of Maine.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.