Biografi

Michael J. Matera

Michael J. Matera

Vice vd, Internationell ekonomi, John Deere Financial

Deere & Company

Michael J. Matera är högre vice vd för Internationell ekonomi, en befattning som han har innehaft sedan april 2015. Han ansvarar för det strategiska företagsledarskapet för alla finansiella verksamheter på John Deere Financial (JDF) i Regionerna 1, 2 och 3.

Matera gick in i företaget 2008 som vice vd & ekonomichef för JDF. I maj 2009 befordrades han till högre vice vd och ekonomichef på JDF. I augusti 2011 flyttade han till Tyskland, där han övertog ansvaret som ekonomichef för divisionen Ag & Turf i Regionerna 2 och 3 och för enheterna Spannmålsskörd, Spannmålsvård och Hö & foder, samt senare för Regionerna 1 och 2 och Traktor-enheten. Precis före sin nuvarande befattning var Matera direktör för Finansplanerinng, Redovisning och Ekonomi på Deere & Company.

Innan han kom till John Deere arbetade Matera för Wells Fargo Financial, där han innehade befattningar med stadigt växande ansvar, bl.a. högre vice vd för Finansplanering och analys samt högre vice vd och ekonomichef. Före Wells Fargo tillbringade han sju år som revisionschef hos Deloitte & Touche.

Matera avlade kandidatexamen i bokföring vid University of Iowa och är auktoriserad revisor.

John Deere Financial är en av de största leverantörerna av finansiella tjänster för kunder inom jordbruks- och byggbranschen och stöder John Deere världen över med mer än 1,7 miljoner konton och en förvaltad portfölj på nästan 37 miljoner dollar. Förutom att tillhandahålla kredit och financiering av utrustning för att underlätta försäljningen av John Deeres jordbruks-, byggnads-, skogsbruks-, grönyte- och bruksutrustning erbjuder John Deere Financial lösningar för löpande finansiering och förfinansiering för skördar. Idag har John Deere Financial ca 2 200 anställda över hela världen och erbjuder program för detaljhandelsfinansiering i mer än 50 länder.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.