Rajesh Kalathur

Högre vice vd
ekonomichef och informationschef
Deere & Company

Rajesh Kalathur

Rajesh Kalathur är högre vice vd, finansdirektör och IR-direktör, en befattning som han har innehaft sedan november 2018. Hans ansvar är att bistå verkställande direktören och divisionscheferna med råd om större frågor som rör finansiell och strategisk tillväxt och att leda Deere & Companys världsomspännande finansiella och planeringsmässiga funktioner. Han ansvarar även för affärsplanering, utveckling och IR samt har även ansvar för företagets’ informationstekniska funktioner – ett initiativ för att etablera informationsteknik och göra det till en strategisk konkurrenskraftig fördel för Deere.

Sedan han började på John Deere 1996 i den finansiella verksamheten har Kalathur innehaft befattningar med stadigt växande ansvar inom företagsutveckling, logistik, drift, marknadsföring och ledning på platser USA och Mexiko. Han har utfört uppdrag för Deere & Company samt för de f.d. divisionerna Comercial & Consumer och Agricultural.

I februari 2005 ledde Kalathur ett initiativ för att inrätta John Deere Technology Center i Indien och ansvarade därefter för integrationen av den indiska joint venture traktorproduktionen. Han utnämndes till verkställande direktör på John Deere Indien 2006 med ansvar för företagets affärsverksamheter i Indien.

I maj 2009 utsågs Kalathur till vice vd för Försäljning & marknadsföring i divisionen Agriculture & Turf för Kina/Indien/Syd- och Östasien/Subsahariska Afrika och Sydafrika. Han utnämndes till biträdande ekonomichef för Deere & Company 2012.

Kalathur är född i Indien och amerikansk medborgare. Han har en masterexamen i industriteknik från University of Alabama och en MBA från University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) är en världsledande leverantör av avancerade produkter och tjänster med fokus på framgångsrika och nöjda kunder som arbetar med jorden—de som odlar, skördar, omvandlar, berikar och bygger för att möta världens ständigt stigande behov av livsmedel, bränsle, bostäder och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa produkter av överlägsen kvalitet, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deeres globala webbplats www.JohnDeere.com.