Rajesh Kalathur

Direktör, Ekonomichef och informationschef
Deere & Company

Rajesh Kalathur

Rajesh Kalathur är direktör, ekonomichef och informationschef, en befattning som han har innehaft sedan november 2018. Han ansvarar för att tillhandahålla rådgivning till verkställande direktören och divisionscheferna angående den övergripande finansiella situationen och strategisk tillväxt och att leda Deere & Companys världsomspännande finansiella och planeringsmässiga funktioner. Han ansvarar även för affärsplanering och -utveckling samt investerarrelationer, och ansvarar dessutom för företagets IT-funktioner – där syftet är att se till att informationsteknik utgör en stark, strategisk konkurrensfördel för John Deere.

Sedan han började på John Deeres finansavdelning 1996 har Kalathur innehaft befattningar med ett allt större ansvar på områden som affärsutveckling, logistik, drift, marknadsföring och ledarskap i både USA och Mexiko. Han har haft positioner inom Deere & Company samt de f.d. divisionerna Commercial & Consumer och Agricultural.

I februari 2005 ledde Kalathur ett initiativ för att inrätta John Deere Technology Center i Indien och ansvarade därefter för samriskintegrationen av den indiska traktorproduktionen. Han utnämndes till verkställande direktör på John Deere i Indien 2006 med ansvar för företagets affärsverksamheter i Indien.

I maj 2009 utsågs Kalathur till försäljnings- och marknadsdirektör för divisionen Agriculture & Turf i Kina/Indien/Syd- och Östasien/Subsahariska Afrika och Sydafrika. Han utnämndes till biträdande ekonomichef för Deere & Company 2012.

Kalathur är född i Indien och amerikansk medborgare. Han har en magisterexamen i industriteknik från University of Alabama och en MBA från University of Chicago.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.