Biografi

Rajesh Kalathur

Rajesh Kalathur

Högre vice vd
och ekonomichef

Deere & Company

Rajesh Kalathur är högre vice vd och ekonomichef på Deere & Company, en befattning som han har innehaft sedan september 2012. Hans ansvar är att bistå verkställande direktören och divisionscheferna med råd om större frågor som rör finansiell och strategisk tillväxt och att leda Deere & Companys världsomspännande finansiella och planeringsmässiga funktioner. Han ansvarar även för företagsplanering och -utveckling samt för kontakten med investerare.

Sedan han började på John Deere 1996 i den finansiella verksamheten har Kalathur innehaft befattningar med stadigt växande ansvar inom företagsutveckling, logistik, drift, marknadsföring och ledning på platser USA och Mexiko. Han har utfört uppdrag för Deere & Company samt för divisionerna Comercial & Consumer och Agriculture.

I februari 2005 ledde Kalathur ett initiativ för att inrätta John Deere Technology Center India och ansvarade därefter för integrationen av det gemensamma företaget Indian Tractor. Han utnämndes till verkställande direktör på John Deere India i april 2006 med ansvar för företagets affärsverksamheter i Indien.

I maj 2009 utsågs Kalathur till vice vd för Försäljning & marknadsföring i divisionen Agriculture & Turf för Kina/Indien/Syd- och Östasien/Subsahariska Afrika och Sydafrika. Han utnämndes till biträdande ekonomichef för Deere & Company i april 2012.

Kalathur är född i Indien och amerikansk medborgare. Han har en masterexamen i industriteknik från University of Alabama och en MBA från University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.