Biografi

Michael O. Johanns

Michael O. Johanns

Pensionerad ledamot av USA:s senat från Nebraska
Invald i Deere & Companys styrelse 2015

Michael O. Johanns är pensionerad ledamot av USA:s senat där han verkade som senator från Nebraska från 2009 till 2015. Under 111–113:e kongresserna omfattade hans kommittéuppdrag Jordbruk, Anslag, Bank, Handel, Veteranfrågor, Frågor rörande USA:s ursprungsbefolkning samt Miljö & infrastruktur.

Före sin mandatstid i USA:s senat var Johanns USA:s jordbruksminister från 2005 till 2007. Han valdes två gånger till Nebraskas guvernör mellan 1999 och 2005 och var ordförande för Midwestern Governors Association år 2002. Johanns tjänstgjorde två mandatperioder som borgmästare i Lincoln, Nebraska, från 1991 till 1998, och på Lincoln City Council från 1989 till 1991. Han verkade i förvaltningsrådet för Lancaster County, Nebraska, från 1983 till 1987, inklusive ett år som ordförande. Efter att ha tjänstgjort som rättssekreterare för Nebraskas högsta domstol under Hale McCown från 1974 till 1975 utövade han juridisk verksamhet i privata företag i Nebraska fram till 1991.

Johanns avlade sin kandidatexamen vid Saint Mary's University of Minnesota i Winona, Minnesota, och sin juris doctor vid Creighton University School of Law i Omaha, Nebraska. I february 2016 godkände USA:s senat Johanns nominering som ny styrelseledamot i Millennium Challenge Corporation, en bilateral amerikansk utvecklingsfond.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.