Michael O. Johanns

Invald i Deere & Companys styrelse 2015
F.d. senator för Nebraska i USA:s kongress och f.d. jordbruksminister

Michael Johanns

Från 2009 till 2015 representerade Michael O. Johanns delstaten Nebraska i USA:s senat. Under 111–113:e kongresserna omfattade hans kommittéuppdrag lantbruk, anslag, bankväsende, handel, veteranfrågor, frågor rörande USA:s ursprungsbefolkning, samt miljö och infrastruktur.

Dessförinnan var Johanns USA:s jordbruksminister från 2005 till 2007. Han valdes två gånger till Nebraskas guvernör mellan 1999 och 2005 och var ordförande för Midwestern Governors Association år 2002. Johanns tjänstgjorde två mandatperioder som borgmästare i Lincoln, Nebraska, från 1991 till 1998, och på Lincoln City Council från 1989 till 1991. Han verkade i förvaltningsrådet för Lancaster County, Nebraska, från 1983 till 1987, inklusive ett år som ordförande. Efter att ha tjänstgjort som rättssekreterare åt domare Hale McCown vid Nebraskas högsta domstol från 1974 till 1975 var han verksam som jurist i olika advokatbyråer i Nebraska fram till 1991.

Utöver arbetet i Deere & Companys styrelse, är Johanns medlem i rådgivningskommittén för lantbruksdivisionen på DowDuPont, Corteva.

Johanns avlade sin kandidatexamen vid Saint Mary's University of Minnesota i Winona, Minnesota, och sin juris doctor vid Creighton University School of Law i Omaha, Nebraska. I februari 2016 godkände USA:s senat Johanns nominering som ny styrelseledamot i Millennium Challenge Corporation, en bilateral amerikansk utvecklingsfond.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.