Dipak C. Jain

Invald i Deere & Companys styrelse, 2002
styrelsemedlem, vice vd/global rådgivare
China Europe International Business School

Dipak Jain

Dipak Jain är medordförande/global rådgivare vid China Europe International Business School, en befattning som han har innehaft sedan november 2017. Före detta var han rektor på Sasin Graduate Institute of Business Administration från augusti 2014 till november 2017 och ämnesföreträdande professor för marknadsföring vid den internationella företagsskolan INSEAD från mars 2013 till augusti 2014. Jain tjänstgjorde som dekan vid INSEAD från maj 2011 till mars 2013 och som dekan vid Kellogg School of Management från 2001 till 2009. Han anslöt sig till Kellogg School of Management fakulteten 1986 som lektor och blev biträdande dekan 1996. År 1994 utnämndes han till högskolans Sandy och Morton Goldman professor i företagsekonomi och professor i marknadsföring.

Förutom att ha undervisat vid Kellogg har Jain varit gästprofessor i marknadsföring vid Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand, sedan 1989 och vid Universitetet i Nijenrode, Netherlands Business School, Nederländerna, sedan 1995. Han tjänstgör även som gästprofessor i marknadsföring vid Indian School of Business, Hyderabad, Indien.

Förutom sin befattning som direktör för Deere & Company är Jain styrelseledamot för Northern Trust Corporation, Reliance Industries Limited, Indien, och Global Logistics Properties Limited, Singapore.

Jain avlade kandidatexamen i statistik och masterexamen i matematisk statistik vid Guwahati University, Indien. Han mottog en masterexamen i företagsledning och en doktorsexamen i marknadsföring från University of Texas i Dallas.

Deere & Company (NYSE: DE) är en världsledande leverantör av avancerade produkter och tjänster med fokus på framgångsrika och nöjda kunder som arbetar med jorden—de som odlar, skördar, omvandlar, berikar och bygger för att möta världens ständigt stigande behov av livsmedel, bränsle, bostäder och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa produkter av överlägsen kvalitet, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deeres globala webbplats www.JohnDeere.com.