Dipak C. Jain

Invald i Deere & Companys styrelse 2002
Operativ chef (Europa) och global rådgivare,
China Europe International Business School

Dipak Jain

Dipak Jain är operativ chef (Europa) och global rådgivare vid China Europe International Business School, en ställning han har haft sedan november 2017. Dessförinnan var han direktör på Sasin Graduate Institute of Business Administration från augusti 2014 till november 2017 och ämnesföreträdande professor för marknadsföring vid den internationella företagsskolan INSEAD från mars 2013 till augusti 2014. Jain tjänstgjorde som dekan vid INSEAD från maj 2011 till mars 2013 och som dekan vid Kellogg School of Management från 2001 till 2009. Han anslöt till Kellogg School of Management fakulteten 1986 som lektor och blev biträdande dekan 1996. År 1994 utnämndes han till högskolans Sandy och Morton Goldman professor i entreprenörsstudier och professor i marknadsföring.

Förutom att ha undervisat vid Kellogg har Jain varit gästprofessor i marknadsföring vid Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand sedan 1989 och vid universitetet i Nijenrode, Netherlands Business School, Nederländerna sedan 1995. Han tjänstgör även som gästprofessor i marknadsföring vid Indian School of Business, Hyderabad, Indien.

Förutom sin befattning som styrelseledamot för Deere & Company, sitter Jain också i styrelsen för Northern Trust Corporation, Reliance Industries Limited, Indien, och Global Logistics Properties Limited, Singapore.

Jain avlade kandidatexamen i statistik och magisterexamen i matematisk statistik vid Guwahati University, Indien. Han avlade en magisterexamen i företagsledning och doktorerade i marknadsföring vid University of Texas i Dallas.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.