Biografi

Klaus G. Hoehn

Klaus G. Hoehn

Vice vd, Avancerad teknik och konstruktion

Deere & Company

Klaus G. Hoehn är vice vd för Avancerad teknik och konstruktion på Deere & Company, en befattning som han har innehaft sedan januari 2006. Han ansvarar på företagsnivå för ledning av avancerad teknikutveckling och konstruktionstjänster som stöder utformning och tillverkning av jordbruks-, byggnads-, och konsumentutrustning samt kommersiell utrustning i hela världen.

Efter en akademisk karriär som professor i Tyskland och Etiopien började Hoehn på Deere & Company år 1992 som chef för Konstruktion på John Deere Werke i Mannheim, Tyskland. Han flyttade till företagets Product Engineering Center i Waterloo, Iowa, 1997, där han verkade som chef för Worldwide Core Technology and Component Engineering. År 1998 utnämndes Hoehn till direktör för Worldwide Tractor and Component Engineering.

Han är medlem i VDI, en tysk förening för ingenjörer och naturvetare, och har tidigare varit styrelseledamot i VDI:s Max-Eyth-sällskap. Hoehn är även medlem i Society of Automotive Engineers (SAE) och har tidigare varit styrelseledamot i SAE och förvaltare i SAE Foundation. Utöver det har han verkat i de rådgivande kommittéerna för Iowa State University IPRT, Iowa State University ABE och University of Michigan NAC, samt för det tyska Fraunhofer-institutet vid Univeritetet i Magdeburg, Tyskland.

Hoehn avlade kandidat-, master- och doktorsexamen i maskin- och jordbruksteknik vid Rostocks Universitet i Tyskland.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.