Biografi

Bernhard E. Haas

Bernhard E. Haas

Högre vice vd, Global enhet

Dr. Bernhard E. Haas är högre vice vd för den globala – traktorenheten i divisionen Agriculture and Turf, en befattning som han har innehaft sedan maj 2009. Han ansvarar för tillverkningen i traktorenheten för Deere & Companys globala verksamheter i divisionen Agriculture & Turf.

Haas började på Deere & Company 1986 på John Deere Werke Mannheim (Tyskland), där han innehade flera befattningar med stadigt växande ansvar. Han flyttade till John Deere Product Engineering Center i Waterloo, Iowa, 1991 och återvände till Mannheim-fabriken som chef för Focus Factory Drive Train 1994. Senare verkade han som chef för Produktutveckling, verkställande direktör på John Deere Werke Zweibrücken och verkställande direktör på John Deere Werke Mannheim. Före sin nuvarande befattning utnämndes Haas till vice vd för Tillverkning – Global Tractor & Implement Sourcing 2006.

Han är ledamot i tillsynsmyndigheten för Universitetet i Mannheim och i Club of Bologna, Italien. Haas är även medlem i det tyska ingenjörsförbundet.

Haas avlade masterexamen i maskinteknik 1979 vid Universitetet i Karlsruhe. Senare forskade han som postdoktor på professuren för företagsledning och vetenskap vid Universitetet i Kaiserslautern, där han avlade sin doktorsexamen i företagsekonomi 1986.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.