Biografi

Max A. Guinn

Max A. Guinn

Direktör, Worldwide Construction & Forestry, Globala arbetsrelationer och Säkerhet

Max A. Guinn är direktör för Worldwide Construction & Forestry, en befattning som han har innehaft sedan oktober 2014.

Sedan han började på företaget 1980 har Guinn innehaft befattningar med stadigt växande ansvar inom kvalitetstjänster, leveransstyrning och tillverkning inom affärsverksamheterna jordbruk, byggnadsutrustning och skogsbruk. Han utnämndes till verkställande direktör på John Deere Seeding Group 1995 och verkställande direktör på John Deere Dubuque Works 1996.

Guinn utsågs till högre vice vd för Konstruktion och Tillverkning i divisionen Construction & Forestry år 2000. Senare verkade han som högre vice vd för Tillverkning och konstruktion – Global skördeutrustning och utnämndes till högre vice vd för den globala enheten – Spannmålsskörd i divisionen Agriculture & Turf i maj 2009. Direkt före sin nuvarande befattning var han högre vice vd för avdelningarna Personal, Kommunikation, Offentliga angelägenheter och Arbetsrelationer.

Guinn avlade examen vid University of Missouri-Rolla i maskinteknik och har en MBA från University of Dubuque.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.