Biografi

James M. Field

James M. Field

Direktör, divisionen Agriculture & Turf – Nord- och Sydamerika och Australien samt enheterna Global skörd & Grönytor

James M. Field är direktör för divisionen Agriculture &Turf – Nord- och Sydamerika och Australien samt för enheterna Global skörd & Grönytor, en befattning som han har innehaft sedan september 2012. Field är ansvarig för de kundorienterade regionerna vad gäller marknadsföring och försäljning i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, Latinamerika (inklusive Sydamerika, Mellanamerika och Mexiko) och andra enheter som består av spannmålsskördeprodukter samt grönyte- och bruksprodukter.

Field började på Deere & Company 1994 och har innehaft ett antal befattningar inom redovisning, kassaförvaltning samt företagsutveckling och -planering. Field verkade som ekonomichef för Deeres tidigare Timberjack Group där han ansvarade för alla funktioner inom redovisning, ekonomi och kassaförvaltning. Han utsågs till kassaförvaltare för Deere & Company i maj 2001 och vice vd och kassaförvaltare för Deere & Company i september 2002. Field utnämndes till direktör för divisionen Commercial & Consumer Equipment i september 2007. År 2009 utnämndes han till högre vice vd och ekonomichef för Deere & Company. Innan han kom till Deere hade Field olika uppdrag inom Deloitte & Touche.

Field avlade examen vid Western Michigan University 1985 och är auktoriserad revisor (Certified Public Accountant, CPA). Han är medlem av Illinois CPA Society och American Institute of CPA.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.