James M. Field

Direktör, Worldwide Construction & Forestry
och Power Systems
Deere & Company

James Field

James M. Field är sedan januari 2019 direktör för Worldwide Construction & Forestry och Power Systems. Field ansvarar för den hållbara, ekonomiska tillväxten av John Deeres anläggnings- och skogsbruksverksamhet världen över, samt den fortsatta integrationen av Wirtgen-gruppen. Field har även ansvar för den övergripande verksamheten gällande motorer, drivsystem och elektroniska komponenter.

Field började på Deere & Company 1994 och har innehaft ett antal befattningar inom redovisning, kassaförvaltning samt affärsutveckling och -planering. Field verkade som ekonomichef för Deeres tidigare Timberjack Group (som nu införlivats i företagets skogsbruksverksamhet) där han ansvarade för alla funktioner inom redovisning, ekonomi och kassaförvaltning. Han utsågs till controller för Deere & Company 2001 och direktör och controller för Deere & Company 2002. Field utnämndes till chef för den tidigare divisionen Commercial & Consumer Equipment 2007. År 2009 utnämndes han till ekonomichef för Deere & Company. 2012 utnämndes Field till direktör för divisionen Agriculture & Turf och ansvarade för försäljning och marknadsföring i Amerika och Australien samt verksamheten i plattformarna Global Crop Harvesting och Turf & Utility.

Innan han kom till Deere hade Field olika uppdrag inom Deloitte & Touche.

Field avlade examen vid Western Michigan University och är auktoriserad revisor (Certified Public Accountant, CPA). Han avslutade företagsledarutbildningen vid Tuck School of Business i Dartmouth och är medlem i arbetsutskottet för John Deere Classic, styrelseledamot i Hand in Hand och medlem av förvaltningsrådet för St. Ambrose University.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.