Biografi

Todd E. Davies

Todd E. Davies

Bolagssekreterare och biträdande chefsjurist

Todd E. Davies är bolagssekreterare och biträdande chefsjurist på Deere & Company, en befattning som han har innehaft sedan july 2014. Han ansvarar för frågor som rör företagsstyrning i nära samarbete med ordföranden och styrelsen. Han har även hand om rättsliga och regleringsmässiga aspekter av Deeres finansiella transaktioner, bl.a. rapporterna till den amerikanska finansinspektionen SEC.

Davies började på John Deere Credits juridiska enhet 1990 efter att ha arbetat för Dean Witter. År 1997 flyttade han till den juridiska avdelningen. Sedan dess har han innehaft befattningar med stadigt växande ansvar inom bolagsfinansiering & tvistefrågor samt fusioner & förvärv. Direkt före sin nuvarande ställning var Davies biträdande chefsjurist på avdelningen Commercial Law & Compliance.

Davies har examen från University of Illinois och IIT/Chicago-Kent College of Law.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.