Biografi

Vance D. Coffman

Vance D. Coffman

Pensionerad ordförande
Lockheed Martin Corporation
Invald i Deere & Companys styrelse 2004
Ordförande direktör sedan 2016

Dr. Vance D. Coffman gick i pension som ordförande för Lockheed Martin Corporation i april 2005. Han valdes till ordförande i april 1998 efter att ha verkat som verkställande direktör och vice ordförande sedan augusti 1997. Coffman verkade i olika invalda ledande ställningar, bl.a. som direktör och operativ chef för enheten Space & Strategic Missile på Lockheed Martin. Före sammanslagningen av Lockheed och Martin Marietta 1995 verkade han som vice vd för Lockheed Corporation. Tidigare var han direktör för divisionen Space Systems på Lockheed Missiles & Space Company och vice vd för bolaget.

År 1967 började Coffman i Lockheeds Space System-division som styr- och kontrollsystemsanalytiker. Efter att ha lett arbetet med utvecklingen av flera betydande rymdprogram och stora databehandlingssystem utsågs han till vice vd 1985, vice avdelningschef och biträdande vd 1987 och direktör för Space Systems avdelningen 1988. I denna ställning var han ansvarig för rymdteleskopet Hubble, satellitkommunikationssystemet MILSTAR, Follow-on systemet för tidig varning (numera kallat Space-Based Infrared System) och bolagets arbete med satellitsystemet Iridium.

Coffman utnämndes till ordförande för den amerikanska samverkansformen National Security Telecommunications Advisory Committee 2002 och valdes till ordförande för branschorganisationen Aerospace Industries Association 2003. Utöver för Deere & Companys styrelse verkar han för styrelserna på Amgen Inc. och 3M Company. Han är medlem av National Academy of Engineering och Security Affairs Support Association. År 1989 fick han utmärkelsen Professional Progress in Engineering från Iowa State University och 1999 delstaten Iowas Distinguished Achievement Citation. Han tilldelades titeln hedersdoktor i juridik av Pepperdine Universitys George L. Graziadio School of Business and Management. Han har valts till ledamot för både American Institute of Aeronautics and Astronautics och i American Astronautical Society.

Coffman avlade kandidatexamen i rymdteknik vid Iowa State University och master- och doktorsexamina i flyg- och rymdteknik vid Stanford University.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdens førende inden for avancerede produkter og serviceydelser til landbruget og har som målsætning at skabe succes for kunder, hvis arbejde er tilknyttet bearbejdning af jorden – de, som dyrker, høster, omdanner, beriger og bygger på jorden for at imødekomme verdens voldsomt stigende behov for fødevarer, brændstof, byggeri og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere leveret innovative produkter af høj kvalitet på et solidt fundament af integritet. Hvis du er interesseret i yderligere information er du velkommen til at besøg John Deere på vores hjemmeside www.JohnDeere.com.