Vance D. Coffman

Invald i Deere & Companys styrelse 2004
Presiding Director sedan 2016
F.d. styrelseordförande och verkställande direktör, Lockheed Martin Corporation

Vance Coffman

Dr. Vance D. Coffman lämnade uppdraget som styrelseordförande för Lockheed Martin Corporation i april 2005, en ställning han haft sedan april 1998 efter att ha verkat som verkställande direktör och vice ordförande sedan augusti 1997. Coffman valdes till olika ledande befattningar, bl.a. som direktör och operativ chef för Space & Strategic Missile Sector på Lockheed Martin. Före sammanslagningen av Lockheed och Martin Marietta 1995 verkade han som vice vd för Lockheed Corporation. Tidigare var han direktör för divisionen Space Systems på Lockheed Missiles & Space Company och biträdande bolagschef.

År 1967 började Coffman i Lockheeds Space Systems-division som styr- och kontrollsystemsanalytiker. Efter att ha lett arbetet med utvecklingen av flera betydande rymdprogram och stora databehandlingssystem utsågs han till biträdande direktör 1985, biträdande divisionschef och biträdande vd 1987, och direktör för Space Systems 1988. Som sådan var han ansvarig för rymdteleskopet Hubble, satellitkommunikationssystemet MILSTAR, Follow-on systemet för tidig varning (numera kallat Space-Based Infrared System) och bolagets arbete med satellitsystemet Iridium.

Coffman utnämndes till ordförande för det amerikanska rådgivande organet National Security Telecommunications Advisory Committee 2002 och valdes till ordförande för branschorganisationen Aerospace Industries Association 2003. Utöver Deere & Company sitter han i styrelserna för Amgen Inc. och 3M Company. Han är medlem av National Academy of Engineering och Security Affairs Support Association. År 1989 fick han utmärkelsen Professional Progress in Engineering Award från Iowa State University och 1999 delstaten Iowas Distinguished Achievement Citation. Han tilldelades titeln hedersdoktor i juridik av Pepperdine-universitetets George L. Graziadio School of Business and Management. Han har valts till hedersmedlem i både American Institute of Aeronautics and Astronautics och i American Astronautical Society.

Coffman avlade kandidatexamen i rymdteknik vid Iowa State University och magisterexamen vid Stanford University, där han också doktorerade i flyg- och rymdteknik.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.