Samuel R. Allen

Styrelseordförande och verkställande direktör, Deere & Company
Invald i Deere & Companys styrelse 2009

Sam Allen

Samuel R. Allen är styrelseordförande och verkställande direktör på Deere & Company, en befattning som han har innehaft sedan februari 2010. Allen utnämndes till verkställande direktör i augusti 2009. Han utsågs till företagets operativa chef och ledamot i Deere & Companys styrelse i juni 2009.

Tidigare verkade Allen som direktör för divisionenWorldwide Construction & Forestry och ansvarade för den globala verksamheten på John Deere Power Systems. Allen har även erfarenhet inom divisionen för John Deeres globala lantbruksverksamhet, där han haft ledande befattningar i Kina och Östasien samt Australien. Tidigare ansvarade han för John Deeres intelligenta, mobila utrustningsteknik och utvecklingen av högteknologiska produkter. Han har också haft olika chefsbefattningar inom HR, arbetsmarknadsrelationer och John Deere Credit's globala verksamhet.

Allen har suttit i företagets styrelse sedan 2001 och har arbetat hos John Deere sedan 1975.

Dessutom valdes Allen in i Whirlpool Corporations styrelse i juni 2010 och är för nuvarande verksam som verkställande direktör.

Han har en kandidatexamen i företagsledning från Purdue University från 1975. Allen är född i Sumter, South Carolina.

Deere & Company (NYSE:DE) är världsledande på avancerade produkter och tjänster och har ett djupt engagemang i kunderna, som lever av jorden – som odlar, skördar, förvandlar, berikar och bygger för att tillfredsställa världens kraftigt ökande behov av livsmedel, bränsle, skydd och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa, högkvalitativa produkter, som bygger på en tradition av integritet. För mer information, besök John Deere på www.JohnDeere.com.