En bandtraktor kör över ett redan skördat fält

Strategi och kärnvärderingar

   

För dem som brukar och skördar det som jorden ger. För dem som omvandlar och berikar jorden. För dem som bygger på jorden.

John Deere engagerar sig i din framgång.

Engagemanget sträcker sig globalt med fokus på sex nyckelområden – USA och Kanada, Europa, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I de här områdena kommer minst 75 % av världens framtida tillväxt att äga rum. På grund av vårt förflutna, vår passion samt vår föresats att hjälpa dig bli mer lönsam och produktiv har John Deere en unik möjlighet att vara den utrustningsleverantör som man helst väljer.

   

Kvalitet och innovation

Kvalitet och innovation var avgörande då John Deeres arv skapades, och de kommer att vara avgörande när det gäller att utforma dess framtid.

En 844K-II hjullastare lossar stenar och jord på byggnadsplatsen

Vår verksamhet

John Deeres verksamhetsportfölj är varierad men ändå besläktad. Två av våra verksamhetsområden – jordbruks- och byggnadsutrustning – är i ett utmärkt läge för att dra nytta av global tillväxt.

Två ytterligare verksamhetsområden – grönyte- och skogsutrustning – stöder och förbättrar global kanalutveckling. Fler stödverksamheter – Financial Services, Power Systems, Parts Services och Intelligent Solutions Group – stärker och differentierar vår utrustningsverksamhet.

I bakgrunden en suddig John Deere anställd som håller i ett elektroniskt moderkort, som är i fokus

Våra mål

Genom att vara den partner som är att föredra inom jordbruks-, grönyte-, skogs- och byggnadsutrustning över hela världen kan vi uppnå våra mål för hållbart SVA (mervärde för aktieägare).

Genom att oförtröttligt förbättra våra produkter och vår affärseffektivitet uppnår vi exceptionell verksamhetsprestanda.

Genom att dessutom länka de anställdas enhets- och divisionsmål till de övergripande verksamhetsmålen för John Deere kan vi skörda frukterna av inriktat lagarbete som omfattar goda prestationer.

Ta reda på mer om vår strategi på vår sida för investerare.

Deere & Company, som grundades år 1837 av John Deere, smed och uppfinnare, har utvecklats till ett av världens mest beundrade företag. Det är ingen slump. John Deere var fast besluten att bygga sin verksamhet baserat på integritet, kvalitet, engagemang och innovation. De här värderingarna lever och frodas än idag. De ligger till grund för hur vi arbetar, den kvalitet vi erbjuder och den enastående behandling du får som kund, investerare eller anställd.

En grupp John Deere anställda med skyddsglasögon tittar på ett anteckningsblock

Hur vi arbetar

Vi arbetar varje dag för att upprätthålla våra grundares kärnvärderingar. Integritet, kvalitet, engagemang och innovation inte är ideal som vi arbetar för att uppnå. Vi lever och andas dem. De här värderingarna är själva kärnan i hur vi arbetar och omfattar varje produkt, tjänst och möjlighet vi erbjuder dig.

Dessutom inser John Deere värdet av en skiftande arbetsstyrka, återförsäljarorganisation och leverantörsbas. Vi är starkt engagerade i en inbegripande miljö där mångfalden är självklar och välkomnas. Det är ett engagemang som vi delar med alla John Deere intressenter: från anställda till återförsäljare till leverantörer.

En man i hatt står vid sin John Deere kompakttraktor

Var vi arbetar

Globalt. Överallt där människor arbetar på eller med marken är John Deere närvarande.

Två män skakar hand framför en dataskärm

Vad du kan förvänta dig

Du kan förvänta dig att John Deere har högsta möjliga etik, rigorös regelefterlevnad och den djupaste längtan efter att utveckla och främja rättvisa inom allmänna policyer och rutiner.

Om du har en relation med John Deere – som kund, anställd, återförsäljare eller leverantör – förväntar du dig troligen att Deere erbjuder en inbegripande miljö. En som välkomnar mångfald.

En fällare-läggare arbetar med att fälla ett träd

Vad vi erbjuder

Vår grundare är mest känd för sitt arbete med den första kommersiellt framgångsrika plogen. På grund av detta är vi idag kanske mest kända för vår kvalitetsutrustning för jordbruk och grönytor. Vi är faktiskt världens ledande tillverkare av jordbruksutrustning. Vi är även ledande globalt inom tillverkning av skogsbruksutrustning. Byggnadsutrustning är en av våra styrkor. John Deere Financial är dessutom ett av de största bolagen för finansiering av utrustning. Inte illa för ett företag som startade sin bana i en smedja.