Tidigare ledare

Porträtt av Robert Hanson

Robert Hanson

Ordförande och VD

1982-1990

Robert Hansons framstående karriär inom Deere & Company sträcker sig över fyrtio år. Han föddes i East Moline, Illinois, och tog examen från Augustana College i närbelägna Rock Island, Illinois och växte upp i ett samhälle som var rikt på John Deere tradition.

Hanson började sin karriär med John Deere 1950 vid John Deere Intercontinental, Ltd. 1973 valdes han till vice ordförande för Deeres utlandsavdelning. Två år senare utsåg William Hewitt Hanson till befattningen som vice verkställande ordförande, vilket etablerade Hanson som sannolik efterträdare.

År 1978 utnämndes Hanson till ordförande för Deere & Company och blev därmed företagets förste ordförande som inte var släkt med John Deere. Följande år utnämndes han till ordförande och VD och efter William Hewitts avgång år 1982 utsågs han till styrelseordförande och VD.

Hanson startade sin tjänstgöring som ordförande på en låg punkt i verksamheten för jordbruksmaskiner. Allvarliga recessioner under tidigt 1980-tal följde efter en period med hög inflation under sent 1970-tal, vilket medförde att försäljningen av jordbruks- och byggnadsutrustning minskade.

Under Hansons ledning studerades företaget internt i syfte att minska kostnaderna. År 1988 hade företaget överlevt de ekonomiska utmaningarna under de senaste sex åren och försäljningen sköt i höjden. Vinsten under året översteg 315 miljoner $.

Även under den ekonomiska nedgången fortsatte Deere & Company att expandera och variera verksamheten. År 1985 gav sig företaget in på hälsovårdsmarknaden genom att bilda John Deere Health Care, Inc. Tre år senare bildade John Deere ett samarbetsbolag för att montera grävmaskiner i USA och 1989 förvärvade företaget Funk Manufacturing, en tillverkare av drivlinekomponenter.

Robert Hanson avgick år 1990 efter att framgångsrikt ha lett företaget genom en av dess svåraste perioder. Han dog 2016 vid 91 års ålder.

Deere & Company (NYSE: DE) är en världsledande leverantör av avancerade produkter och tjänster med fokus på framgångsrika och nöjda kunder som arbetar med jorden – de som odlar, skördar, omvandlar, berikar och bygger för att möta världens ständigt stigande behov av livsmedel, bränsle, bostäder och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa produkter av överlägsen kvalitet, byggda på en tradition av integritet. Besök John Deere på den globala webbplatsen på www.JohnDeere.com för mer information.