8RT 410Traktor

  • 443 hp (326 kW) max effekt (ECE-R120) + 15 hp (11 kW) IPM och 458 hk (337 kW) max effekt med IPM (ECE-R120)
  • 9,0 l motor med 6 cylindrar
  • 16,2 t och 2 477 m hjulbas
  • Ny större och komfortablare hytt med bättre sikt

8RT-serien. Ohejdbara

OHEJDBAR KRAFT

2-bandstraktorer levererar den kraftfullaste dragförmågan i raka spår, en mycket effektiv kraftöverföring, och stort avtryck. Deras styrka är planmark och torra, lösa jordar.

8R/RT/RX-seriens djärva design utstrålar det centrala med traktorerna: dragkraft som inte kan hejdas, och teknik som för det moderna lantbruket framåt.

8r traktor

KÖRKOMFORT

Så mycket utrymme, så lite buller, sådan lyx. Ren passion för detaljer. Välkommen till den nya 8R-hytten, större och ännu bekvämare än någonsin.

Inuti hyttvy

DRAG FÖR ATT ROTERA