936D Draper PlatformSkärbord

•    Skärbredd: 11,00 m
•    Dubbel knivdrivning med två snitt per slag
•    936D möjliggör även strängläggning
•    Sats för vägtransport: tillval

Utmärkt för mellanhög gröda

Det här dukbordet har utvecklats för låg- och medelavkastande grödor och har en smalare gummimatta med mindre lutning. Axen matas in först vilket ger en bättre inmatning av både skakar- och rotortröskor, särskilt i områden med låg eller medelhög avkastning.
Utmärkt markföljning erbjuder höga körhastigheter också under svåra förhållanden. 900D-serien finns i bredderna 9,15 m och 11,00 m. De avfjädrade stödhjulen ger utmärkt markföljning.