722PFSkärbord

  • Skärbredd: 6,70 m
  • Antal mattor: 5, längd: 500 mm
  • Skärbordsbotten, längd: 1 000 mm
  • Inmatningsskruv, diameter: 760 mm
  • 3 automatiska stubbhöjdssensorer

Mångsidigt skärbord för småfröiga grödor

700PF skärborden transporterar material i ett konstant flöde från knivbalken till inmatningsskruven med axen först, för maximal kapacitet. Det säkerställer ett jämt flöde, vilket minskar belastningen på drivlinorna, och resulterar i mindre slitage och ökad driftsäkerhet.

Under besvärliga förhållanden som i liggsäd, och vid skörd av baljväxter eller gräs, är skärbordets aktiva materialtransport en verklig fördel, eftersom mattan matar materialet i ett jämmt flöde, utan att orsaka materialansamling. 700PF skärborden har dessutom utrustats med en ny 760 mm skruv som ökar inmatningsvolymen med upp till 20 procent. Även kort material som maltkorn matas till skruven i ett konstant flöde.