635PFSkärbord

600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

600 PREMIUMFLOWS MÅNGSIDIGA SKÄRBORD

600 PremiumFlow-skärbordet är ett specialbord för småfröiga grödor. Matarbanden är perfekta för inmatning av småfröiga grödoar, oavsett om stråna är långa eller korta eller om grödan står eller har lagt sig. Utan att några som helst ändringar behövs matas grödan in med axen först, något som är viktigt för att förbättra skördetröskans prestanda.