StarFire 7000 mottagare och signalerTeknik för precisionslantbruk

  • Avancerad terrängkompenseringsmodul (TCM)
  • Flersystemslösning (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
  • SF1: +/– 15 cm signalnoggrannhet:
  • SF-RTK: +/- 2,5 cm signalnoggrannhet och 5 års repeterbarhet
  • RTK: Basstation eller Mobilt RTK, inkl. RTK Extend – 14 dagar

Ta din verksamhet till en ny nivå

John Deeres lösningar för precisionslantbruk börjar med den nya StarFire™ 7000 positionsmottagaren, som finns i integrerat eller universellt (flyttbart) utförande. StarFire™ 7000 mottagaren ger större noggrannhet, snabbare indragningstider och 5 års repeterbarhet från säsong till säsong. Det innebär mindre hårdvara, snabbare återhämtningstid efter arbete i skuggiga områden, och vetskapen om att dina referenslinjer och gränser inte kommer att förskjutas från år till år. Eftersom noggrannhet och repeterbarhet blir allt viktigare för att nå ännu större exakthet erbjuder StarFire™ 7000 en avancerad kalibreringsfunktion för terrängkompensering. Med ett ökat antal servicedelar är den nya StarFire™ mottagaren mer ekonomisk och hållbar.

SF7000 R2G034051

Förbättrad SF1-signal

Med StarFire™ 7000 har vi än en gång förbättrat standardsignalen SF1. StarFire™ 7000 positionsmottagaren är kompatibel med signaler från fyra olika satellitnavigationssystem (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) och har tillgång till fler satelliter. Därför är den mindre känslig för skugga. Du har fördel av den välbekanta +/‒15 cm drag-i-drag noggrannheten.

SF7000 R2G034330

Vår bästa signal hittills: SF-RTIK

Den nya korrektionssignalen SF-RTK levererar en förbättrad +/‒2,5 cm drag-i-drag noggrannhet med en indragningstid som är upp till 3 gånger snabbare än med den förra mottagargenerationen, som använder SF3. Det gör att du kommer igång snabbare på fältet. SF-RTK ger 100 % bättre signaltäckning, vilket minskar risken för störningar i skuggiga områden avsevärt.

Fastän SF-RTK-signalerna tillhandahålls via satellit, ges garanterad 5-årig repeterbarhet från säsong till säsong. Du kan använda samma referenslinjer för flera drag inte bara under säsongen utan även under en period på fem år, vilket möjliggör exakt placering av frön och näringsämnen utan att du behöver justera referenslinjer eller mäta upp gränser på nytt.

SF7000 R2G030268

RTK via basstation och mobilt

Förutom SF-RTK är StarFire 7000-mottagaren fortfarande kompatibel med den välbekanta RTK-basstationen och LTE RTK-modemet som erbjuds av John Deere.

SF7000 R2G024563

Förbättrat stöldskydd

Två olika former av stöldskydd erbjuds för StarFire™ 7000 positionsmottagare: PIN-kod och låssats.

Stöldskyddet i form av PIN-kod fungerar precis som på de flesta mobila enheter. Lantbrukaren eller maskinstationen aktiverar den inbyggda säkerhetsfunktionen genom att ange en unik fyrsiffrig PIN-kod som används för att låsa upp enheten. Endast den som känner till koden kan använda den påslagna mottagaren..

StarFire™ 7000 universalmottagaren kan dessutom skyddas genom montering av en särskild låssats som förhindrar obehörig från att ta loss mottagaren från maskinen.