RTKTeknik för precisionslantbruk

  • Perfekt repeterbarhet
  • Hög signalnoggrannhet
  • Snabb signalåtkomst

RTK: precision och repeterbarhet utan motstycke

Om verksamheten kräver hög precision är RTK-signalen den bästa lösningen för dig vad noggrannhet, repeterbarhet och snabb signalåtkomst beträffar. RTK eliminerar också risken för GPS-avdrift.

Långvarig repeterbarhet och signalåtkomst på mindre än en minut
Med RTK behöver du bara mäta upp fältgränserna en gång. Om du behöver denna repeterbarhet för t.ex. sektionskontroll, är det skönt att slippa mäta upp gränserna varje år. Du sparar tid varje dag: full RTK-noggrannhet finns där alltid redan från start. Det tar mindre än en minut!

Mobilt RTK 4G LTE-modem

Mobilt RTK 4G LTE-modem

Helt enkelt det mest avancerade, integrerade och effektiva sättet att använda RTK på. Signalen är kompatibel med vårt mobila RTK 4G LTE-modem och kan också tas emot av vårt inbyggda JDLink telematikssystem – det finns inget behov av ett separat modem, ett extra dataabonnemang (SIM-kort) eller licens för mobil RTK-åtkomst.

Radio RTK

Radio RTK

Radio RTK arbetar med en eller flera lokala basstationer nära ditt fält. Den har konstant kontakt med GPS/GLONASS-satelliterna, och signalerna justeras kontinuerligt för att ge en hög +/– 2,5 cm horisontell drag-i-drag-noggrannhet. Detta är en bra lösning i öppen terräng med bra sikt till basstationen.

* Mobilt RTK är en utveckling av RTK-tekniken som endast finns tillgänglig i vissa länder