Machine SyncTeknik för precisionslantbruk

  • Trådlös uppkoppling mellan maskiner ‒ traktorer, tröskor och självgående exakthackar ‒ i ett eget nätverk. En maskin fungerar som "ledarmaskin" som styr de andra maskinernas hastighet, körriktning och placering.
  • Säkerställer en exakt flygande tömning utan spill
  • Prioriterad tömning av tröskor förbättrar skördeeffektiviteten
  • Minskar risken för sammanstötningar mellan maskiner
PLATSHÅLLARE ALT TEXT

Tröska styr traktor

Med Gen 4 Machine Sync (maskinsynkronisering) kan förare under skörden upprätta ett trådlöst nätverk med upp till sex maskiner. Tröskan fungerar som ledarmaskin, som kontrollerar traktorernas hastighet och körriktning för en exakt flygande tömning.

Tröskföraren kan även flytta traktorn framåt eller bakåt för att säkerställa en jämn fyllning av spannmålsvagnen. Enskilda tröskor i ett nätverk kan också dela spannmålstankens fyllnadsnivå och tömningsskruvens status med traktorerna för bättre skördelogistik och samordnad tömning.

Självgående exakthack till traktor

Självgående exakthack styr traktor

Machine Sync ställer in en U-formad zon runt den självgående exakthacken, vilket underlättar när föraren av exakthacken vill ha bättre kontroll över traktorns och följevagnens position. Den självgående exakthacken kan anpassa hastigheten på traktorer som finns bakom, till vänster och till höger om för spillfri tömning. Möjligheten att kontrollera två traktorer samtidigt underlättar också övergången från en vagn till en annan och minskar spill.

Traktor till traktor

Traktor styr traktor

Machine Sync är en utmärkt lösning när man använder bogserade skördemaskiner för specialgrödor såsom potatis eller lök. Ledartraktorn kan samordna traktorernas respektive rörelser för säker tömning. Detta är särskilt användbart i sammanhang där vagnen hela tiden måste hålla sig i närheten av skördemaskinen. Machine Sync säkerställer att avståndet mellan maskinerna är konstant under hela tömningen och motverkar kostsamma sammanstötningar.