An infographic details the specifics and benefits of JDLink

JD-Link

Expand AllCollapse All

Vad är JD-Link

 • JDLink är John Deeres telematiksystem och en av kärnkomponenterna i John Deere ForestSight™.
 • JDLink gör det möjligt att övervaka hela maskinparken från datorn på kontoret, smartphone eller surfplatta.
 • JDLink ger dig när som helst via fjärruppkoppling information om driftstimmar, maskinens position, bränsleförbrukning, tomgångskörningstid, servicepåminnelser med mera.

Hur fungerar JD-Link?

 • JDLink använder sig av robust ombord-telematikutrustning som samlar in mycket detaljerade realtidsdata från alla uppkopplade maskiner i din maskinflotta, nu även produktivitet, mätt i kubikmeter per timme, och bränsleförbrukning i liter per kubikmeter.
 • Data om maskinutnyttjande och effektivitet kan användas för att hitta förbättringsområden i din verksamhet och på så vis höja lönsamheten.

Larmfunktion

 • JDLinks larmfunktion larmar omedelbart om ett problem uppstår.
 • Din servicelämnare kan läsa och släcka larmkoder, registrera maskinutnyttjandedata, uppdatera programvaran och göra maskininställningar utan att åka ut till maskinen.
 • Om det behövs vet servicepersonalen redan från start vilka verktyg och reservdelar de ska ha med sig till maskinen. De slipper först ställa diagnos på plats för att sedan återkomma med reservdelar. På så vis kan maskinen komma i arbete snabbare och du spar både tid och pengar.

Säkerhet

 • JDLinks stöldlarm med positionsavkänning och driftsvarning förhindrar stöld eller olovlig användning.
 • Systemet larmar omedelbart om maskinerna rör sig utanför det förinställda geografiska områden eller tidsgränsen.

Tillgänglighet

 • JDLink finns som standardutrustning på nästan alla John Deere-maskiner.
 • Ett fem års JDLink-basabonnemang ingår till alla John Deeres skogsmaskinmodeller.
 • JDLink Universal Telematics Gateway ger dig centralt kontroll över hela din maskinpark.