Vi servar dig även under Coronaepidemin

Vi står vid din sida

Service under corona

Sveriges skogsbruk är mycket viktigt, både för att trä är en råvara som används till allt från hygienprodukter, tidningsproduktion, byggmaterial, koldioxidneutralt bränsle och sist men inte minst är en viktig exportinkomstkälla.

Det är därför viktigt att vi tillsammans håller hjulen igång.
Vi står vid er sida, även i dessa coronatider!

Vi fortsätter därför serva er så nära som vanligt som det går, med service, reparationer och reservdelar.
För att både vi och ni ska hålla oss friska försöker vi hålla kontakterna mellan människor på en så låg nivå som möjligt. 

Vi ber er därför ringa till oss i första hand och behöver ni reservdelar eller tillbehör levererar videt utanför butiken. 

Service gör vi som vanligt, men stänger personalutrymmena för utomstående. 

Personal som kan arbeta hemifrån gör det i största möjliga utsträckning. 

Med gemensam klokskap håller vi Sverige rullande.

Ta hand om er!