835Rotorslåtterkross

  • Utmärkt manövreringsförmåga: Kör lätt ut på smala fält.
  • Olika strängläggningsalternativ: För strängläggningen kan man välja mellan standard eller elektriskt manövrerade strängformningsplåtar eller en strängsamlare (grouper).
  • Skydd som sparar tid: Varje tallrik har ett eget brytnav som skyddar dreven mot skador. Navet går av om kniven stöter mot ett fast föremål.
  • Högkapacitetsbearbetning: Aggressiv bearbetningsrotor med balanserade slagor och parallellogrammonterad bearbetningshuv. För en skonsammare bearbetning finns valsar tillgängliga.

Med 835 rotorslåtterkrossar med centrumdrag kan man köra fram och tillbaka över fältet och avverka mer än 15 % mer gröda än med sidmonterat drag. Den svetsade konstruktionen säkerställer utmärkt driftsäkerhet, samtidigt som de stora, breda däcken minskar jordpackningen med en tredjedel.