1365 Bogserad med sidmonterat dragRotorslåtterkross

  • Otrolig styrka: Rotorbalken är helt och hållet infäst i maskinramen. Alla stötar och påkänningar tas upp av ramen och inte av rotorbalken, vilket bidrar till en längre livslängd.
  • Stor manövreringsförmåga: Vidvinkeldraget förbättrar manövreringsförmågan och gör till- och frånkoppling till en snabb och enkel manöver.
  • Effektiv bearbetning: De väl beprövade och testade, V-formade rotorslagorna genererar hög svängmassa för ett minskat effektbehov och lägre bränsleförbrukning.

Om tillförlitlighet är din högsta prioritet, då är det svårt att slå en klassisk John Deere rotorslåtterkross med sidmonterat drag. Modellerna 1365 är två robusta krossar och välkända för ett högt andrahandsvärde.